Галущенко Світлана Андріївна

к. мед. н., доцент на посаді асистента кафедри,

лікар-інфекціоніст вищої категорії,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

відповідальна за роботу з ветеранами кафедри,

сокерівник студентського наукового гуртка на кафедрі з циклів «інфекційні хвороби» та «Актуальні питання інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції»,

дисертаційна робота на тему: «Ефективність мікококкобактеріну при інфекціях стафілококової етіології» (1983).

Галущенко Світлана Андріївна

Асистент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України»

Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії за фахом «інфекційні хвороби»

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21ім. прф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію.

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає – сокерівник студентського наукового гуртка на кафедрі з циклів «інфекційні хвороби» та «Актуальні питання інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції», відповідальна за роботу з ветеранами кафедри

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет), 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей (І-го та ІІ-го медичного факультету, І-го міжнародного факультету);

Напрямки наукової та практичної діяльності:

«інфекційні хвороби»

Професійний шлях:

1979 р. – закінчила Дніпропетровську медичну академію за фахом «лікувальна справа» (диплом «з відзнакою»)

1979-1982 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі мікробіології

1982-1984 р. – старший лаборант кафедри мікробіології

1983 р. – захистила дисертаційну роботи у спеціалізованій Вченій раді при НДІ епідеміології та мікробіології ім. М.Ф. Гамалєї АМН СРСР на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук за темою «Эффективность микококкобактерина при инфекциях стафилококковой этиологии»

1984-1987 р. - асистент кафедри епідеміології

1987-1993 р.- асистент кафедри інфекційних хвороб

1993-2007 р.- доцент кафедри інфекційних хвороб

1994 р. – присвоєння звання доцента кафедри інфекційних хвороб

2008-2011 р.- лікар-інфекціоніст ДЦ «Бактерин»

2013 р - до сьогодення - асистент кафедри інфекційних хвороб

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах, науково-дослідної роботи кафедри:

НДР на тему: «Діагностика та лікування хворих на вірусні гепатити поєднаної етіології на тлі токсичних уражень печінки» (2001-2005). Керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

НДР на тему: „Діагностика та лікування вірусних гепатитів сочетаної етіології на тлі токсичних уражень печінки” (2006-2010). Керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

НДР на тему: «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями (2010-2014). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Системний моніторинг ВААРТ при ВІЛ/СНІД – прогнозування ефективності та шляхи оптимізації» МОЗ України (2010 – 2012 рр.). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів

Нагороди та подяки

Подяка ректора ДДМА за «сумлінне виконання обов´язків Вченого секретаря Вченої Ради ДДМА»