Дорошенко Анна Андріївна

лікар-інфекціоніст другої категорії, асистент кафедри,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

відповідальна за цивільну оборону на кафедрі.

Виконується кандидатська дисертація на тему лікування хронічного гепатиту С

Дорошенко Анна Андріївна - лікар-інфекціоніст другої категорії, асистент кафедри,

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21ім. прф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію.

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет), 5-го курсу усіх спеціальностей (І-го та ІІ-го медичного факультету, І-го та ІІ-го міжнародного факультету);

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах, науково-дослідної роботи кафедри:

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Автор 9 наукових праць, у тому числі 8 наукових та 1 науково-методичних публікацій; що включають 3 публікації у фахових та у наукометричних виданнях

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член Громадської організації "Всеукраїнська асоціація iнфекцiонiстiв" (member of Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors),

Дійсний член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів