Чикаренко Зоя Олександрівна

к. мед. н., доцент, лікар-педіатр та дитячий інфекціоніст вищої категорії, доцент кафедри,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів, член Громадської організації «Всеукраїнської асоціації педіатрів»

доцент кафедри, відповідальна за навчальну роботу на кафедрі з іноземними студентами,

кандидатська дисертація на тему: «ВІЛ-інфекція у дітей з перинатальним шляхом інфікування: клінічні, імунологічні та генетичні особливості перебігу та ризику інфікування» (2015).

Чикаренко Зоя Олександрівна -

доцент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України»

к.мед.н., доцент, лікар вищої категорії за фахом «дитячі інфекційні хвороби» та «педіатрія»

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21ім. прф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію у дітей. Відповідальна за ведення реєстру дітей хворих на хронічні вірусні гепатити у Дніпропетровському регіоні.

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає – відповідальна за учбово-методичну роботу кафедри з іноземними студентами (І-го міжнародного факультету у російськомовних студентів та ІІ-го міжнародного факультету у англомовних студентів)

Напрямки викладання на кафедрі

- «дитячі інфекційні хвороби» студентам 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей (І-го та ІІ-го медичного факультету, І-го міжнародного факультету у російськомовних студентів та ІІ-го міжнародного факультету у англомовних студентів);

- курс за вибором «Актуальні проблеми інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет);

Напрямки наукової та практичної діяльності - «дитячі інфекційні хвороби», «педіатрія»

Професійний шлях:

1998 р. – закінчила Дніпропетровську медичну академію за фахом «педіатрія» (диплом «з відзнакою»)

1998 р. – навчалась в магістратурі за фахом «педіатрія» (диплом «з відзнакою») та захистила наукову роботу на тему: «Особливості менінгококової інфекції у дітей Дніпорпетровського регіону»

1999-2002 рр. – робота в інфекційному відділенні ДМКЛ №1

2002-2004 рр. – навчання в клінічній ординатурі за фахом «Педіатрія» на кафедрі факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.

2004-2008 рр. – асистент кафедри «Факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб»

2008-2015 рр. – асистент кафедри «Інфекційних хвороб»

2015 р. – захистила дисертаційну роботи на тему «Клініко-імунологічні та генетичні фактори розвитку та перебігу перинатальної ВІЛ-1 інфекції у дітей» у спеціалізованій Вченій раді при Дніпропетровській медичній академії за фахом 14.01.10 - педіатрія

2015 р. – до сьогодення – доцент кафедри «Інфекційних хвороб»

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах

НДР на тему: «Імунопатологічні аспекти формування інфекційних хронічних захворювань органів дихання та травлення у дітей» (1997- 2001)

НДР на тему: «Специфічна антигіпоксична активність препаратів ендогенного сурфактанту при їх інтратрахеальному введенні білим щурам» (2000)

НДР на тему: «Імунопатологічні аспекти формування хронічних вірусних інфекцій захворювань органів дихання та травлення у дітей» (2002-2006)

Ндр на тему: «Перинатальна ВІЛ-інфекція – нові підходи до профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ від інфікованої матері до дитини» (2003)

НДР на тему: «Перинатальна ВІЛ-інфекція: оцінка ефективності та оптимізація сучасних фармакологічних засобів профілактики, лікування, реабілітації та стримання розповсюдження ВІЛ/СНІД” (2005)

НДР на тему: «Структурно-системний моніторинг ефективності заходів щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ/СНІД в Дніпропетровському регіоні» (2006)

НДР на тему: «Етіологічні і імуногенетичні фактори формування імунопатологічних захворювань у дітей та підлітків» (2007-2009)

НДР на тему: «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями (2010-2014)

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015)

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017)

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021)

Вона працювала в рамках міжнародного наукового співробітництва у проектах:

грантах Американського фонду цивільних досліджень і розвитку (CRDF): «Генетичні детермінанти ВІЛ-інфекції у дітей» (2006-2009 рр.), «Генетичні детермінанти сприятливості організму до ВІЛ/ СНІДу та відповіді на ВААРТ» (2009-2011 рр.), що виконувались сумісно з центром досліджень ВІЛ (США).

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член «Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Громадської організації «Всеукраїнської асоціації педіатрів»