Шевченко-Макаренко Ольга Петрівна

к. мед. н., доцент, лікар-інфекціоніст вищої категорії, доцент кафедри

заступник голови Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors),

член ІАS (International AIDS Society - міжнародної Асоціації зі СНІДу для професіоналів),

член ІSІD (member of International Society for Infectious Diseases - Міжнародного товариства з інфекційних хвороб);

відповідальна за навчальну роботу зі студентами на кафедрі з циклу «інфекційні хвороби»,

відповідальна за організацію дистанційної навчальної роботи зі студентами на кафедрі з циклу «інфекційні хвороби»,

відповідальна за роботу з інтернами на кафедрі за фахом «сімейна медицина» по циклу «інфекційні хвороби»,

сокерівник студентського наукового гуртка на кафедрі з циклу «інфекційні хвороби» для англомовних студентів,

відповідальна на кафедрі за організацію післядипломної освіти та навчальної роботи з лікарями-курсантами по Безперервному професійному розвитку (БПР) та курсам Тематичного удосконалення (ТУ) для лікарів різних фахів,

відповідальна за атестацію робочих місць на кафедрі,

член комісії з біоетики КНП «МКЛ №21 ім проф. Є.Г. Попкової» ДМР (інфекційна лікарня),

відповідальна за роботу з інтернами на кафедрі за фахом «сімейна медицина» по циклу «інфекційні хвороби»,

тема кандидатської дисертації: «Клініко діагностичне значення активності протеолітичних процесів при вірусних гепатитах та їх наслідках» (2011),

виконується докторська дисертація на тему: "Стратифікація клініко-епідеміологічних та епігенетичних факторів для персоналізації менеджменту хворих на хронічний вірусний гепатит С" (науковий консультант: професор Шостакович-Корецька Л.Р.)

Подивитись публікації та профіль автора у різних базах даних:

Репозитарій ДМА

Шевченко-Макаренко Ольга Петрівна – доцент кафедри інфекційних хвороб Дніпровського державного медичного університету, к. мед. н., доцент, лікар вищої категорії за фахом «інфекційні хвороби»

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає – відповідальна за навчальну роботу зі студентами на кафедрі з циклу «інфекційні хвороби», відповідальна за організацію дистанційної навчальної роботи зі студентами на кафедрі з циклу «інфекційні хвороби», відповідальна за роботу з інтернами на кафедрі за фахом «сімейна медицина» по циклу «інфекційні хвороби», сокерівник студентського наукового гуртка на кафедрі з циклу «інфекційні хвороби» для англомовних студентів, відповідальна на кафедрі за організацію післядипломної освіти та навчальної роботи з лікарями-курсантами по Безперервному професійному розвитку (БПР) та курсам Тематичного удосконалення (ТУ) для лікарів різних фахів, відповідальна за атестацію робочих місць на кафедрі.

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет), 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей (медичного факультету та факультету медицини і фармації у україномовних студентів, міжнародного факультету у англомовних студентів);

– «інфекційні хвороби» для лікарів-інтернів, які навчаються за фахом «Інфекційні хвороби», «Загальна практика - сімейна медицина»

– вибрані питання "інфекційних хвороб" для лікарів різних фахів, які навчаються на Факультеті післядипломної освіти - курсах Тематичного удосконалення (ТУ) лікарів в межах Безперервного професійного розвитку (БПР).

Напрямки наукової та практичної діяльності - «інфекційні хвороби»

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КНП "Міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г. Попкової" ДМР (інфекційна лікарня) (м. Дніпро) та амбулаторно в консультативно-діагностичному кабінеті лікарні хворим на різну інфекційну патологію. Надає консультативну допомогу лікування хворих у інших стаціонарах м. Дніпро та області. Лікар-консультант-інфекціоніст відокремленного структурного підрозділу "Клініка медичної академії", надає консультації, за необхідністю, в «Клініці медичної академії» . Має досвід лікування хворих різну інфекційну патологію, у тому числі, на гострі та хронічні вірусні гепатити, кишкові інфекції, глистні інвазії, тощо. Графік консультацій представлено на сайті.

Активно проводить освітню роботу серед населення області щодо епідемічної ситуації, лікування та профілактики деяких інфекційних хвороб, з виступами на телебаченні (34 канал, 11 канал, 51 канал та ін.) та регіональних інформаційних агенствах (МОСТ - Днепр, Днепр - пост та ін.). З деякими телевезійними програмами та виступами можно ознайомитись на сайті у розділі санітарно-освітня робота кафедри.


Професійний шлях:

Після закінчення Дніпропетровської державної медичної академії (ДДМА), навчалась в інтернатурі за фахом «Інфекційні хвороби».

Працювала три роки лікарем-інфекціоністом поліклінічного відділення Дніпропетровської міської клінічної лікарні №16.

2001-2006 рр. – асистент кафедри «інфекційних хвороб та епідеміології» Дніпропетровської державної медичної академії

2006-2014 рр. – асистент кафедри «інфекційних хвороб» ДДМА

2011 р. – захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Клініко діагностичне значення активності протеолітичних процесів при вірусних гепатитах та їх наслідках» у спеціалізованій Вченій раді Д 26.614.01 при ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України” за фахом 14.01.13 - інфекційні хвороби. Науковий керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

2012 р. – присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук із спеціальності інфекційні хвороби.

2014-2015 рр. Головний позаштатний інфекціоніст Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної держадміністрації,

2014 р. – до сьогодення – доцент кафедри «Інфекційних хвороб» Дніпропетровської медичної академії та після переіменування закладу - Дніпровського державного медичного університету.

2016 р. – присвоєно вчене звання доцента.

Зараз виконується дисертація на здобуття наукового ступеню доктор медичних наук на тему: "Стратифікація клініко-епідеміологічних та епігенетичних факторів для персоналізації менеджменту хворих на хронічний вірусний гепатит С". Науковий консультант роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах, науково-дослідної роботи кафедри:

НДР на тему: «Діагностика та лікування хворих на вірусні гепатити поєднаної етіології на тлі токсичних уражень печінки» (2001-2005). Керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

НДР на тему: „Діагностика та лікування вірусних гепатитів сочетаної етіології на тлі токсичних уражень печінки” (2006-2010). Керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

НДР на тему: «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями (2010-2014). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Системний моніторинг ВААРТ при ВІЛ/СНІД – прогнозування ефективності та шляхи оптимізації» МОЗ України (2010 – 2012 рр.). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Членство в науково-медичному суспільстві

Секретар Дніпропетровського обласного науково-медичного товариства інфекціоністів (2008-2014 рр.);

Заступник голови Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів (Deputy chairman Dnipropetrovsk Separated Division of the Public Organization of Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors) (з 2014 р.);

Дійсний член Дніпропетровського обласного науково-медичного товариства інфекціоністів, потім після перейменування у 2015 р. - Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів (з 1998 р.);

Дійсний член Громадської організації "Всеукраїнська асоціація iнфекцiонiстiв" (member of Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors) (з 1998);

Член ІАS (member of International AIDS Society – міжнародної Асоціації зі СНІДу для професіоналів) (з 2017 р.);

Дійсний член ІSІD (member of International Society for Infectious Diseases - Міжнародного товариства з інфекційних хвороб) (з 2016 р.).

Навчання та курси:

Учасник щорічних конференцій, з’їздів інфекціоністів та пленуму Асоціації інфекціоністів України (2005-2020).

Приймала участь у тренінгах та навчальних програмах щодо посилення наукового потенціалу з питань «Проведення досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу» (2015, 2016), щодо методики викладання тем «Здоров’я населення та толерантності до пацієнтів з груп ризику» (2016, 2017) та лікування хворих на ВІЛ «Нові стратегії в сучасних клінічних рекомендаціях антиретровірусної терапії (АРТ) дорослих і підлітків» (2017).

Постійно, в рамках безперервної лікарської освіти та професійного розвитку проходить навчання на циклах за темами: "Імунологія" (2000), "Вибрані питання інфекційних хвороб" (2005, 2010, 2015), "Менеджмент i маркетинг в oxopoнi здоров'я" (2020).

Отримувала персональні гранти та стипендії на участь у Європейських конференціях і семінарах та для публікації тез доповідей. Приймала участь у наступних закордонних конференціях та семінарах:

14th European Meeting on HIV & Hepatitis – Treatment Strategies & Antiviral Drug Resistance, 2016, Rome, Italy;

2nd Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV, 2016, Bucharest, Romania;

9th IAS Conference on HIV Science (IAS 2017 - International AIDS Society), Paris, France, 2017;

2nd European Workshop on Healthy Living with HIV, Barcelona, Spain, 2017;

3rd CEE Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV, 2017, Ljubljana, Slovenia;

16th European Meeting on HIV & Hepatitis, 2018, Rome, Italy;

4th Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and HIV, 2018, Prague, Czech Republic;

5th Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and HIV, 2019, Vilnius, Lithuania;

International Viral Hepatitis Elimination Meeting 2019 (IVHEM), 2019, Amsterdam, Netherlands.

Керівництво у підготовці науково-педагогічних працівників -

науковий керівник студентського наукового гуртка з «інфекційних хвороб» на кафедрі (2008-2014 рр.), з 2015 р. сокерівник студентського наукового гуртка з циклу «інфекційні хвороби» на кафедрі для англомовних студентів. Приймала участь у підготовці студентів до ІІ етапу Всеукраїнської Олімпіади з інфекційних хвороб разом з іншими викладачами. Неодноразово - член апеляційного журі ІІ етапу Всеукраїнської Олімпіади з інфекційних хвороб у Харкові, Івано-Франківську, Одесі.

Підготовлено 7 наукових публікацій зі студентами та 5 виступів на конференціях молодих вчених та молодіжних секціях у Всеукраїнських конференціях з інфекційних хвороб. Підготовлені студенти гуртка мали нагороди – Дипломи І-ІІ ступеню на конференціях молодих вчених (2009, 2011), на Всеукраїнській Олімпіаді з інфекційних хвороб для студентів ВНЗ (2009, 2011, 2015, 2016, 2019) та на Всеукраїнському конкурсі для студентів та молодих вчених (2020).

Наукові та науково-методичні публікації

Автор понад 230 друкованих праць, з них: понад 190 наукових праць та понад 25 навчально-методичних праць. А саме: 2-х підручників (Атлас з інфекційних хвороб, два видання), 1 монографії, 11 навчальних посібників, 2 патенти на корисну модель, понад 50 публікацій у фахових виданнях, 20 - у наукометричних виданнях, у т.ч. 6 - у Scopus та Web of Science, понад 10 тез доповідей та виступів на конференціях закордоном (Європейських), і тез конференцій, пленумів та з’їдів в Україні. Має впровадження у практичну діяльність МОЗ України у якості Інформаційних листів (5) та Реєстру галузевих нововведень.


Нагороди та подяки:

Має Грамоти І медичного факультету ДМА за підготовку студента-призера ІІ етапу Всеукраїнської Олімпіади з інфекційних хвороб (2017); Грамоти І медичного факультету ДМА за активну участь у Спартакіаді викладачів ДМА ім. проф. Є.Г. Попкової; грамоту за І місце в конкурсі стендових доповідей на науково-практичній конференції з сімейної медицини «Від науки до практики» (2017); грамоту за І місце в конкурсі стендових доповідей на науково-практичній конференції «Поліморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря» (2019); подяки ректора Івано-Франківського національного медичного університету (2014, 2015) за активну участь у проведенні ІІ етапу Всеукраїнської Олімпіади з інфекційних хвороб; подяку ректора Одеського національного медичного університету за активну участь у проведенні ІІ етапу Всеукраїнської Олімпіади з інфекційних хвороб (2017), Подяку міського Голови (2021).

Громадська діяльність, інші відомості:

лікар-консультант-інфекціоніст відокремленного структурного підрозділу "Клініка медичної академії",

член моніторингової комісії І медичного факультету ДМА (2015-2017), відповідальна за моніторинг та надання рейтингових показників по кафедрі (2015 - 2021 рр.); відповідальна за проведення атестації робочих місць по кафедрі з 2008 р.; довірений лікар І медичного факультету ДМА (2015-2020 рр.);

Головний позаштатний інфекціоніст Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної держадміністрації (2014-2015);

секретар комісії з біоетики КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДОР"(інфекційна лікарня) (2015-2020 рр.), потім, з 2020 р. член комісії з біоетики КНП «Міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДМР, м. Дніпро.