Колектив

Колектив кафедри

Литвин Катерина Юріївна

Завідувачка кафедри  д. мед. н., професор, лікар-інфекціоніст вищої категорії та дитячий інфекціоніст, 

член EACS (member of the European AIDS Clinical Society);

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), 

член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

член Вченої ради ДДМУ; 

член Вченої ради міжнародного факультету ДДМУ; 

тема кандидатської дисертації «Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтяничних формах вірусних гепатитів» (2009), 

докторська дисертація на тему: «ВІЛ-асоційовані інфекційні ураження головного мозку: клініко-імунологічні, морфологічні характеристики, діагностика та лікування» (2019).

Шостакович-Корецька Людмила Романівна

д. мед. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України 

член-кор. Міжнародної інженерної академії (2000);

член ІSІD (member of International Society for Infectious Diseases - Міжнародного товариства з інфекційних хвороб);

член ІАS (member of International AIDS Society - міжнародної  Асоціації зі СНІДу для професіоналів); 

член EACS (member of the European AIDS Clinical Society); 

член ERS (Європейської Респіраторної Спілки), член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors);

член Президії Громадської організації "Всеукраїнська Асоціація інфекціоністів" (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors); 

Голова Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів;

член Координаційної Ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу при обласній державній адміністрації.

почесний член Вченої ради ДДМУ; 

Голова апробаційної Ради з фаху «педіатрія» ДДМУ, 

Заступник голови спеціалізованої вченої Ради за спеціальністю "гастроентерологія", "кардіологія", "педіатрія" ДДМУ,

Заступник голови проблемної комісії ДДМУ,

Член робочої групи  МОЗ з  питань запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та опрацювання клінічних настанов МОЗ та Протоколу медичної допомоги «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Член робочої групи  з  питань запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в Дніпропетровській області при обласному департаменті охорони здоров'я,

член комісій з інфекційних хвороб, біобезпеки тощо при Департаментаментах охорони здоров'я обласної та міської рад 

заступник головного редактора наукового видання "Актуальна інфектологія",

член редакційної комісії наукових видань "Медичні перспективи", "Здоровье ребенка", "Клиническая инфектология и паразитология",

лікар-педіатр, дитячий інфекціоніст та інфекціоніст вищої категорії, очолює кафедру з 2008 року, 

тема кандидатської дисертації: «Роль і значення еритрону при хронічній неспецифічній пневмонії у дітей» (1975), 

тема докторської дисертації: «Межсистемні відношення на різних етапах перебігу бронхіальної астми у дітей» (1990).

очолювала кафедру дитячих інфекційних хвороб з 1994 по 2008 роки, очолювала кафедру інфекційних хвороб з 2008 по 2020 роки,

Готує наукові кадри

Маврутенков Віктор Володимирович

д. мед. н., професор,

лікар дитячий інфекціоніст та інфекціоніст вищої категорії, 

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

член редакційної комісії наукового видання "Актуальна інфектологія",

професор кафедри відповідальний за наукову роботу кафедри, член предметної комісії ДДМУ,

член комісії з наукових впроваджень КЗ «ДМКЛ №21 ім проф. Є.Г. Попкової»,

тема кандидатської дисертації: «Клініко-патогенетичне і прогностичне значення антиген - специфічних імунних реакцій при вірусному гепатиті В у дітей» (1992), 

тема докторської дисертації: «Епштейна-Барр інфекція: імунопатогенез, клініка, діагностика та лікування» (2009).

Готує наукові кадри

Будаєва Ірина Василівна

к. мед. н., лікар дитячий інфекціоніст вищої категорії, 

асистент кафедри, член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

відповідальна за загальну документацію кафедри, 

член моніторингової комісії кафедри, 

тема кандидатської дисертації: «Клініко-патогенетичне значення імунологічних та електролітних порушень при вірусному гепатиті В у дітей» (1995).

Якуніна Оксана Михайлівна

к. мед. н.,  доцент, лікар дитячий інфекціоніст вищої категорії,

асистент кафедри, член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі,

сокерівник студентського наукового гуртка на кафедрі з циклу «дитячі інфекційні хвороби»,

секретар кафедри,

тема кандидатської дисертації: «Особливості поствакцинального імунітету проти дифтерії та кору у дітей та шляхи його корекції за допомогою неспецифічної імунної стимуляції» (2001).

Кушнєрова Олена Анатоліївна

к. мед. н., лікар-інфекціоніст першої категорії, асистент кафедри, 

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу Епштейн-Барр вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих» (2021).

Шевельова Олена Володимирівна

к. мед. н., лікар-інфекціоніст вищої категорії, асистент кафедри, 

член ІSІD (member of International Society for Infectious Diseases - Міжнародного товариства з інфекційних хвороб),

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), 

член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

має другу вищу освіту – юридичну (закінчила ДНУ ім. О.Гончара, 2013 р.),

відповідальна за інтернет-сторінку кафедри на сайті академії, 

відповідальна за репозиторій кафедри, 

кандидатська дисертація на тему: «Значення первинного рівня клініко-імунологічних і вірусологічних показників ВІЛ статусу в прогнозуванні ефективності ВААРТ та ризиків несприятливого перебігу захворювання» (2021).

Ревенко Георгій Олександрович

к.мед.н., лікар-інфекціоніст першої категорії, асистент кафедри,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), 

секретар Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів, 

відповідальний за виховну роботу на кафедрі,

секретар комісії з біоетики КНП «МКЛ №21 ім проф. Є.Г. Попкової» ДМР,

технічний секретар приймальної комісії ДДМУ. 

Виконується кандидатська дисертація на тему:  "Вплив ВІЛ-інфекції на стан антитоксичного імунітету у дорослих осіб до дифтерії та правця" 

Білоконь Олександр Олександрович

лікар-інфекціоніст, асистент кафедри, 

член ІSІD (member of International Society for Infectious Diseases - Міжнародного товариства з інфекційних хвороб),

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), 

член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів.

технічний секретар державної атестаційної комісії випускників  міжнародного факультету ДДМУ,

відповідальний за цивільну оборону на кафедрі, 

відповідальний за ресурсне забезпечення  в системі Moodle для студентів медичних та стоматологічного факультетів за модулем «Інфекційні хвороби»


Виконується дисертаційна робота для здобуття звання доктор філософії (PhD) на тему: «Клініко-прогностичне значення рівнів прозапальних та протизапальних цитокінів при коронавірусній хворобі (COVID-19) у літніх пацієнтів»

Особиста сторінка

Волікова Ольга Олександрівна

лікар-інфекціоніст вищої категорії, асистент кафедри,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

виконується кандидатська дисертація на тему: «Маркери системи HLA ІІ класу та імунологічні предиктори в оцінці прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності ВААРТ».

Бабенко Лідія Миколаївна

старший лаборант, профорг кафедри

Закінчила Дніпропетровський національний університет, 

У 1980-90-х роках виконувала комплекс імунологічних досліджень за науковим напрямком кафедри факультетскої педіатрії та дитячих інфекційних хвороб та дисертаційним работам на кафедрі.

Копиленко Віра Василівна

лаборант

У 1980-х роках пройшла підготовку лаборанта з імунологічних досліджень у Ризькому гепатологічному центрі МОЗ Латвії, виконувала комплекс імунологічних досліджень у 1980-90-х роках за науковим напрямком кафедри інфекційних хвороб та дисертаційним работам на кафедрі.