Корисно для науковця

Інформація про участь у міжнародних заходах співробітників кафедри інфекційних хвороб у 2017-2018 роках

участь у конференції — Співробітники кафедри інфекційних хвороб - зав. кафедри, д.м.н., професор Л.Р. Шостакович-Корецька та доцент, к.м.н. О.П. Шевченко-Макаренко, які отримали наукові гранти на участь у заході з публікацією тез та представленням доповіді.