Корисно для науковця

Інформація про участь у міжнародних заходах співробітників кафедри інфекційних хвороб :

18-21 жовтня у Варшаві відбулась 19-та Європейська конференція з питань ВІЛ/СНІДу, яка організована Європейським клінічним товариством з ВІЛ/ СНІДу (EACS) та спрямована на об'єднання науковців та лікарів з Європи для обміну сучасними даними про клінічні аспекти ВІЛ-інфекції, а також менеджмент людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) у медичному та громадському секторі. Проводиться раз на два роки.

Цього року співробітники кафедри інфекційних хвороб ДДМУ отримали можливість представити на EACS 2023-конференції постерну доповідь у співавторстві завідувачки кафедри інфекційних хвороб професора Катерини Литвин, професора кафедри інфекційних хвороб Віктора Маврутенкова та асистента Георгія Ревенка: «Levels of tetanus seroprotection in a cohort of Ukranian people living with HIV/AIDS» («Рівні правцевої серопротекції в когорті українців з ВІЛ/СНІД»), У роботі було оцінено рівень серопревалентності протиправцевих антитіл у людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, а також показані соціодемографічні та клініко-лабораторні предиктори достатнього рівня серопротекції проти правця. Автори роботи отримали повну грантову підтримку, завдяки якій стала можливою участь у конференції Катерини Литвин та Георгія Ревенка.