Будаєва Ірина Василівна

к. мед. н., асистент кафедри, лікар дитячий інфекціоніст вищої категорії,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

відповідальна за загальну документацію кафедри,

член моніторингової комісії кафедри,

дисертаційна робота на тему «Клініко-патогенетичне значення імунологічних та електролітних порушень при вірусному гепатиті В у дітей» (1995).

Будаєва Ірина Василівна, к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб,

лікар дитячий інфекціоніст вищої категорії

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає – відповідальна за загальну документацію кафедри, член моніторингової комісії кафедри

Напрямки викладання на кафедрі – «дитячі інфекційні хвороби» студентам 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей

Напрямки наукової та практичної діяльності - «дитячі інфекційні хвороби»

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21ім. прф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію.

Професійний шлях:

1988-1990 рр.-клінічна ординатура

1990-2018 рр. – робота асистентом кафедри

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах

НДР на тему: «Імунопатологічні аспекти формування інфекційних хронічних захворювань органів дихання та травлення у дітей» (1997- 2001)

НДР на тему: «Специфічна антигіпоксична активність препаратів ендогенного сурфактанту при їх інтратрахеальному введенні білим щурам» (2000)

НДР на тему: «Імунопатологічні аспекти формування хронічних вірусних інфекцій захворювань органів дихання та травлення у дітей» (2002-2006)

Ндр на тему: «Перинатальна ВІЛ-інфекція – нові підходи до профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ від інфікованої матері до дитини» (2003)

НДР на тему: «Перинатальна ВІЛ-інфекція: оцінка ефективності та оптимізація сучасних фармакологічних засобів профілактики, лікування, реабілітації та стримання розповсюдження ВІЛ/СНІД” (2005)

НДР на тему: «Структурно-системний моніторинг ефективності заходів щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ/СНІД в Дніпропетровському регіоні» (2006)

НДР на тему: «Етіологічні і імуногенетичні фактори формування імунопатологічних захворювань у дітей та підлітків» (2007-2009)

НДР на тему: «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями (2010-2014)

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015)

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017)

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021)

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

Дійсний член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors),

Інші відомості

відповідальна за загальну документацію кафедри,

член моніторингової комісії кафедри