Білоконь Олександр Олександрович

лікар-інфекціоніст, асистент кафедри,

член ІSІD (member of International Society for Infectious Diseases - Міжнародного товариства з інфекційних хвороб),

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors),

член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів.

відповідальний за цивільну оборону на кафедрі

відповідальний за ресурсне забезпечення в системі Moodle для студентів медичних та стоматологічного факультетів за модулем «Інфекційні хвороби»

технічний секретар державної атестаційної комісії випускників міжнародного факультету ДДМУ.


Білоконь Олександр Олександрвич -

асистент кафедри інфекційних хвороб ДДМУ.


відповідальний за цивільну оборону на кафедрі

відповідальний за ресурсне забезпечення в системі Moodle для студентів медичних та стоматологічного факультетів за модулем «Інфекційні хвороби»

технічний секретар державної атестаційної комісії випускників міжнародного факультету ДДМУ


Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КНП "Міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г. Попкової" ДМР» (інфекційна лікарня)

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет – українською, російською та французькою мовами), 5-го курсу усіх спеціальностей (медичного факультету та факультету медицини та фармації – українською та російською мовами, міжнародного факультету – французькою мовою).

Напрямки наукової та практичної діяльності - «Інфекційні хвороби».

Професійний шлях:

2006-2009 – навчання в Дніпровському медичному коледжі («Лікувальна справа», диплом з «відзнакою»).

2009-2015 - навчання в Дніпропетровській медичній академії МОЗ України.

2015-2017 – інтернатура за спеціальністю «інфекційні хвороби».

Після закінчення інтернатури працював завідуючим інфекційним відділенням, та лікарем з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги КЗ «Тернівська центральна міська лікарня»ДОР».

2017-2019 – клінічний ординатор кафедри інфекційних хвороб.

З 2017 року поєднував навчання в клінічній ординатурі з роботою лікарем інфекціоністом Дніпровського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом та лікарем приймального відділення КНП «Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» Дніпровської міської ради».

З 2019 року – асистент кафедри інфекційних хвороб

З 2019 по 2021 рік поєднував роботу на кафедрі з роботою лікарем інфекціоністом приймального відділення КНП «МКЛ № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДМР».

В 2020 році вступив до аспірантури (очно-вечірня форма навчання). Запланована та виконується дисертаційна робота для здобуття звання доктор філософії (PhD) на тему: «Клініко-прогностичне значення рівнів прозапальних та протизапальних цитокінів при коронавірусній хворобі (COVID-19) у літніх пацієнтів» (науковий керівник – завідуюча кафедрою інфекційних хвороб, д.мед. наук, доцент К.Ю. Литвин).

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Навчання та курси:

Учасник щорічних конференцій, з’їздів інфекціоністів та пленуму Асоціації інфекціоністів України

1. Навчально-практичний тренінг «ВІЛ-асоційовані захворювання та стани», Центр громадського здоров’я МОЗ України, м. Київ, 05. 11-07.11. 2018

2. Навчально-практичний тренінг «Антиретровірусна резистентність ВІЛ: моніторинг, тестування, клінічна інтерпретація отриманих даних», Центр громадського здоров’я України, м. Київ, 08. 11-09.11. 2018

3. Тренінг «Діагностика і лікування опортуністичних інфекцій центральної нервової системи», 26-27. 06. 2019, м. Дніпро.

4. Навчально-тренінговий курс «Неврологічні і психічні захворювання та розлади у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією», Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, м. Київ, 19-23. 02. 2018 р.

5. Навчальний курс «Основи АРТ», Харківська медична академія післядипломної освіти, 05-09.09. 2016, м. Харків.

6. Навчально-практичний семінар «Нові стратегії в сучасних клінічних рекомендаціях антиретровірусної терапії (АРТ) у дорослих та підлітків», 29-30.10. 2016, м. Київ.

7. Навчально-тренінговий курс «Резистентність ВІЛ до антиретровірусних препаратів та її моніторинг», Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, м. Київ, 28.11-02. 01. 2016р.

8. Навчально-тренінговий курс «Стандарти лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів та моніторинг результатів лікування АРТ», Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, м. Київ,12.06-16.06. 2017 р.

9. Учасник конгресу з міжнародною участю «Стратегія розвитку національної програми імунопрофілактики в Україні та шляхи її реалізації на регіональних рівнях», 26. 07. 2018 р., м. Львів.

10. 17th European AIDS Conference, 6-9.11. 2019 Швейцарія, г. Базель.

Членство в науково-медичному суспільстві

член ІSІD (member of International Society for Infectious Diseases - Міжнародного товариства з інфекційних хвороб),

Дійсний член European AIDS Clinical Society (EACS) (member of EACS – Європейське клінічне товариство зі СНІДу для професіоналів)

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors),

член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів

Громадська діяльність

технічний секретар державної атестаційної комісії випускників міжнародного факультету ДДМУ