Волікова Ольга Олександрівна

лікар-інфекціоніст вищої категорії, асистент кафедри,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

виконується кандидатська дисертація на тему: «Маркери системи HLA ІІ класу та імунологічні предиктори в оцінці прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності ВААРТ».

Волікова Ольга Олександрівна - асистент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України», лікар вищої категорії за фахом «інфекційні хвороби»

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає – помічник доцента з учбово-методичної роботи кафедри з дисциплін «Інфекційні хвороби»

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет), 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей (І-го та ІІ-го медичного факультету, І-го міжнародного факультету);

Напрямки наукової та практичної діяльності – «інфекційні хвороби»

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно-діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію.

Професійний шлях:

Закінчила медичний факультет Дніпропетровської державної медичної академії, спеціальність – лікувальна справа, кваліфікація – лікар.

Навчалась в інтернатурі за фахом «Інфекційні хвороби».

Працювала пять років лікарем-інфекціоністом в Дніпропетровській інфекційній лікарні ім. проф. Є.Г. Попкової (зараз КЗ «Дніпропетровська МКЛ №21 ім. проф. Є.Г. Попкової»).

З 2007 р. – до сьогодення – асистент кафедри «Інфекційних хвороб».

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах, науково-дослідної роботи кафедри:

Зараз виконується кандидатська дисертація на тему: «Маркери системи HLA ІІ класу та імунологічні предиктори в оцінці прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності ВААРТ». Науковий керівник роботи – д. мед. н., професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Співвиконавець НДР кафедри за темами:

НДР на тему: «Діагностика та лікування вірусних гепатитів сочетаної етіології на тлі токсичних уражень печінки» (2006-2010). Керівник роботи – доцент М.С. Суременко.

НДР на тему: «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями (2010-2014). Керівник роботи – д. мед. н., професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Системний моніторинг ВААРТ при ВІЛ/СНІД – прогнозування ефективності та шляхи оптимізації» МОЗ України (2010 – 2012 рр.). Керівник роботи – д. мед. н., професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015). Керівник роботи – д. мед. н., професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017). Керівник роботи – д. мед. н., професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021). Керівник роботи – д. мед. н., професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член Громадської організації "Всеукраїнська асоціація iнфекцiонiстiв" (member of Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors).

Дійсний член Дніпропетровського обласного науково-медичного товариства інфекціоністів, потім після перейменування у 2015 р. – Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів.

Навчання та курси:

Учасник щорічних конференцій, з’їздів інфекціоністів та пленуму Асоціації інфекціоністів України.

Приймала участь у тренінгах та навчальних програмах щодо посилення наукового потенціалу з питань досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу та лікування хворих на ВІЛ «Нові стратегії в сучасних клінічних рекомендаціях антиретровірусної терапії (АРТ) дорослих і підлітків» в рамках діяльності Українського національного тренінгово центру ВБО «Час життя Плюс», березень 2017 р., м. Дніпро.

Наукові та науково-методичні публікації

Автор 110 наукових та навчально-методичних праць, з них: 1 навчального посібника, 1 навчально-методичного посібника, 1 патента на корисну модель, 28 публікацій у фахових виданнях, 2 – у наукометричних виданнях, у т.ч. 1 у Scopus та Web of Science, тез доповідей конференцій закордоном, і тез конференцій, пленумів та з’їдів в Україні. Має впровадження у практичну діяльність МОЗ України у якості Інформаційного листа та Реєстру галузевих нововведень.

Громадська діяльність, інші відомості:

2007-2012 рр. – відповідальна за виховну роботу на кафедрі, куратор 2-го та 3-го поверху у гуртожитку № 7,

2011-2017 рр. технічний секретар ДЕК І медичного факультету ДЗ «ДМА МОЗ України»,

з 2014 року помічник доцента з учбово-методичної роботи кафедри з дисциплін «Інфекційні хвороби», «Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції».