Кушнєрова Олена Анатоліївна

к. мед. н., лікар-інфекціоніст першої категорії, асистент кафедри,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу Епштейн-Барр вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих» (2021).

Кушєрова Олена Анатоліївна - к. мед. н., асистент кафедри інфекційних хвороб Дніпровського державного медичного університету.

лікар першої категорії за фахом «Інфекційні хвороби»

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КНП "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21ім. проф. Є.Г. Попкової" Д МР"(інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію.

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає - помічник доцента з навчальної роботи.

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет), 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей (медичного факультету, міжнародного факультету);

Напрямки наукової та практичної діяльності – «Інфекційнї хвороби». В рамках НДР кафедри захищено кандидатську дисертацію на тему – « Клініко-патогенетичні особливості Епштейна-Барр вірусної інфекції у ВІЛ інфікованих» (2021). Науковий керівник – д. мед. н., проф. Л.Р. Шостакович-Корецька.

Професійний шлях:

В 2003 р. закінчила Дніпропетровську державну медичну академію та отримала звання спеціаліст.

2004-2005 рр. проходила інтернатуру зі спеціальності « Інфекційні хвороби» та отримала кваліфікацію лікар-інфекціоніст.

2005-2008 рр. – лікар інфекціоніст КЗ «Дніпропетровська МКЛ №21 ім.проф. Є.Г. Попкової» ДОР»

З вересня 2008 року по сьогодення - асистент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія » МОЗ України.

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах.

Співвиконавець НДР кафедри за темами:

1.Тема «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями». Термін виконання: 2010-2014 рр..

2.Тема «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб, асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». Термін виконання: 2015-2017 рр..

3.Тема «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистирующими інфекціями у дітей та дорослих». Термін виконання: 2018-2020 рр..

Членство в науково-медичному суспільстві -

дійсний член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів,

дійсний член Дніпропетровського обласного осередку Асоціації інфекціоністів України.

Приймає активну участь науково-практичних та медичних спеціалізованих конференціях.

Інші відомості

Приймає активну участь в щорічній спартакіаді серед викладачів ДМА. Неодноразовий призер та переможець у змаганнях з плавання. Має грамоти І медичного факультету ДМА за активну участь у Спартакіаді викладачів ДМА ім. проф. Є.Г. Попкової.