Литвин Катерина Юріївна

д. мед. н., профеосор, лікар-інфекціоніст вищої категорії та дитячий інфекціоніст, 

член EACS (member of the European AIDS Clinical Society);

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), 

член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

тема кандидатської дисертації «Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтяничних формах вірусних гепатитів» (2009), 

докторська дисертація на тему: «ВІЛ-асоційовані інфекційні ураження головного мозку: клініко-імунологічні, морфологічні характеристики, діагностика та лікування» (2019).

Литвин Катерина Юріївна 

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб Дніпровського державного медичного університету з вересня 2020 року,

д.мед.н., доцент, лікар вищої категорії за фахом «Інфекційні хвороби»,  лікар за фахом «дитячі інфекційні хвороби», 

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім. прф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію. 

Напрямки викладання на кафедрі 

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет), 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей (1-го та 2-го медичного факультету, 1-го міжнародного факультету та 2-го міжнародного факультету у вітчизняних та англомовних студентів);

  – «інфекційні хвороби» для лікарів-інтернів, які навчаються за фахом «Інфекційні хвороби», «Загальна практика - Сімейна медицина»

Напрямки наукової та практичної діяльності - «інфекційні хвороби»

Професійний шлях: 

У 1994 р. – закінчила Дніпропетровську медичну академію за фахом «Педіатрія» (диплом «з відзнакою»). 

З 1994 по 1996 рр. – навчалась в інтернатурі за фахом «Дитячі інфекційні хвороби».

У 2004 році пройшла спеціалізацію за фахом «Інфекційні хвороби». 

З 1996 по 2003 рік працювала лікарем-ординатором дитячим інфекціоністом та лікарем-ординатором інфекціоністом в Дніпропетровській інфекційній лікарні ім. проф. Є. Г. Попковой (зараз МКЛ №21 ім. проф. Є. Г. Попковой). 

2003-2012 рр.- асистент кафедри «Інфекційних хвороб» (до 2006 р. кафедра «Інфекційних хвороб та епідеміології»)

2009 р. – захистила дисертаційну роботи на тему ««Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтяничних формах вірусних гепатитів» у спеціалізованій Вченій раді Д 26.614.01 при ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України” за фахом 14.01.13 - інфекційні хвороби. Науковий керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

З 2012 р. – до серпня 2020 р. – доцент кафедри «Інфекційних хвороб».

2019 р. - захистила докторську дисертацію на тему: «ВІЛ-асоційовані інфекційні ураження головного мозку: клініко-імунологічні, морфологічні характеристики, діагностика та лікування». Науковий консультант роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

З вересня 2020 р. – завідувачка кафедри інфекційних хвороб ДДМУ.

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах 

НДР на тему: «Діагностика та лікування хворих на вірусні гепатити поєднаної етіології на тлі токсичних уражень печінки» (2001-2005). Керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

НДР на тему: „Діагностика та лікування вірусних гепатитів сочетаної етіології на тлі токсичних уражень печінки” (2006-2010). Керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

НДР на тему: «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями (2010-2014). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Системний моніторинг ВААРТ при ВІЛ/СНІД – прогнозування ефективності та шляхи оптимізації» МОЗ України (2010 – 2012 рр.). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька. 

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член Дніпропетровського обласного науково-медичного товариства інфекціоністів, потім після перейменування у 2015 р. - Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів; 

Дійсний член Громадської організації "Всеукраїнська асоціація iнфекцiонiстiв" (member of Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors); 

Дійсний член European AIDS Clinical Society (EACS)  (member of EACS – Європейське клінічне товариство зі СНІДу для професіоналів) (з 2017 р.)

Навчання та курси

Австрія – США: AAF (American Austrian Foundation): Weil Medical College of Cornell University, 2016 

Учасник щорічних конференцій, з’їздів інфекціоністів та пленуму Асоціації інфекціоністів України. 

Учасник навчальної програми щодо посилення наукового потенціалу з питань «Проведення досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу» (2015, 2016)

Отримувала персональні гранти та стипендії на участь у Європейських конференціях і семінарах. 

Автор та співавтор 118 наукових робіт, у т.ч., 5 патентів на корисну модель  та 10 навчально-методичних праць.

Приймає активну участь в щорічній спартакіаді серед викладачів ДМА. Неодноразовий призер та переможець у змаганнях з плавання. Має грамоти І медичного факультету ДМА за активну участь у Спартакіаді викладачів ДМА ім. проф. Є.Г. Попкової.