Маврутенков Віктор Володимирович

д. мед. н., професор,

лікар дитячий інфекціоніст та інфекціоніст вищої категорії,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

Дійсний член Громадської організації «Всеукраїнської асоціації дитячої імунології»,

професор кафедри відповідальний за наукову роботу кафедри, член предметної комісії ДЗ «ДМА МОЗ України»,

член комісії з наукових впроваджень КЗ «ДМКЛ №21 ім проф. Є.Г. Попкової»,

Член апробаційної ради з фаху 14.01.10 (педіатрія) при Спеціалізованій вченій раді з захисту дисертаційних робіт Д08.601.02;

Експерт Постійної робочої групи МОЗ України з «Централізованої закупівлі для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит» (2017 р.);

Член групи експертів МОЗ України за напрямами «Інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби. Паразитологія» (2017 р.);

тема кандидатської дисертації: «Клініко-патогенетичне і прогностичне значення антиген - специфічних імунних реакцій при вірусному гепатиті В у дітей» (1992),

тема докторської дисертації: «Епштейна-Барр інфекція: імунопатогенез, клініка, діагностика та лікування» (2009).

Готує наукові кадри

Репозитарій ДМА

Маврутенков Віктор Володимирович

професор кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України»

д.мед.н., професор, лікар вищої категорії за фахом «дитячі інфекційні хвороби» та «інфекційні хвороби»,

відповідальний за наукову роботу кафедри

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КНП "Міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію. Активно проводить освітню роботу серед населення області щодо епідемічної ситуації, лікування та профілактики деяких інфекційних хвороб, з виступами на телебаченні та регіональних інформаційних агенствах (МОСТ - Днепр та ін.). З деякими виступами можно ознайомитись на сайті у розділі санітарно-освітня робота кафедри.

Напрямки викладання на кафедрі

- «дитячі інфекційні хвороби» студентам 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей (медичного факультету);

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет);

– «дитячі інфекційні хвороби» для лікарів-інтернів, які навчаються за фахом «педіатрія»

Напрямки наукової та практичної діяльності - «дитячі інфекційні хвороби», «інфекційні хвороби»

Професійний шлях:

1987 р. – закінчив Дніпропетровський медичний інститут за фахом «педіатрія» (диплом «з відзнакою»)

1987 р. навчався у клінічної ординаторі кафедри дитячих інфекційних хвороб

1989-1992 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб

1992 р. – захистив кандидатську дисертаційну роботи на тему: «Клініко - патогенетичне і прогностичне значення антиген – специфічних імунних реакцій при вірусному гепатиту В у дітей» у спеціалізованій Вченій раді при Луганському державному медичному інституті МОЗ України» за фахом 14.00.10 – інфекційні хвороби

1992 - 1999 рр. – асистент кафедри «дитячих інфекційних хвороб»

З 1999 р. - доцент кафедри «Факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб» (Наказ 359-о від 31.08.99 р.)

2009 р. захистів докторську дисертацію на тему: «Епштейна-Барр інфекція: імунопатогенез, клініка, діагностика та лікування», спеціалізованій Вченій раді Д. 26.614.01 при ДУ «Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім.. Л.В. Громашевського АМН України» за фахом 14.00.10 – інфекційні хвороби (Наказ №781-о від 16.09.09)

з 2011 р. був призначений та обраний за конкурсом на посаду професора кафедри «Інфекційних хвороб» (Наказ № 517-о від 29.07.2011 р.)

2016 р. отримав вчене звання професора кафедри «інфекційних хвороб» (Наказ № 160 від 25 лютого 2016, Атестат професора 12ПР№011313), де працює

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах

НДР на тему: «Імунопатологічні аспекти формування інфекційних хронічних захворювань органів дихання та травлення у дітей» (1997- 2001)

НДР на тему: «Специфічна антигіпоксична активність препаратів ендогенного сурфактанту при їх інтратрахеальному введенні білим щурам» (2000)

НДР на тему: «Імунопатологічні аспекти формування хронічних вірусних інфекцій захворювань органів дихання та травлення у дітей» (2002-2006)

Ндр на тему: «Перинатальна ВІЛ-інфекція – нові підходи до профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ від інфікованої матері до дитини» (2003)

НДР на тему: «Перинатальна ВІЛ-інфекція: оцінка ефективності та оптимізація сучасних фармакологічних засобів профілактики, лікування, реабілітації та стримання розповсюдження ВІЛ/СНІД” (2005)

НДР на тему: «Структурно-системний моніторинг ефективності заходів щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ/СНІД в Дніпропетровському регіоні» (2006)

НДР на тему: «Етіологічні і імуногенетичні фактори формування імунопатологічних захворювань у дітей та підлітків» (2007-2009)

НДР на тему: «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями (2010-2014)

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015)

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017)

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021)

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

Дійсний член Громадської організації «Всеукраїнської асоціації дитячої імунології»,

Дійсний член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors),

Керівництво у підготовці науково-педагогічних працівників: Науковий керівник дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук здобувача кафедри інфекційних хвороб ДЗ «ДМА МОЗ України», асистента кафедри інфекційних хвороб Ревенка Георгія Олександровича на тему: «Стан антитоксичного імунітету проти дифтерії та правця у ВІЛ-інфікованих дорослих осіб»

Нагороди та подяки:

Має Подяку МОЗ України спільно з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в України за особистий внесок в розвиток та покращення якості програми імунізації населення України (2016 р.)

Інші відомості:

Член апробаційної ради з фаху 14.01.10 (педіатрія) при Спеціалізованій вченій раді з захисту дисертаційних робіт Д08.601.02;

Експерт Постійної робочої групи МОЗ України з «Централізованої закупівлі для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит» (2017 р.);

Член групи експертів МОЗ України за напрямами «Інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби. Паразитологія» (2017 р.);

член предметної комісії ДДМУ,

член комісії з наукових впроваджень КНП «ДМКЛ №21 ім проф. Є.Г. Попкової».