Ніколайчук Мирослава Анатоліївна

к. мед. н., лікар-інфекціоніст першої категорії

член YING (EACS Young Investigators),

член EACS (member of the European AIDS Clinical Society),

член Асоціації Превентивної та Антиейджинг Медицини,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors),

член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

відповідальна за подання інформації про рейтинг кафедри,


відповідальна за внесення даних до реєстру хворих на хронічні вірусні гепатити у Дніпропетровському регіоні в рамках Державної програми з лікування вірусних гепатитів в Україні,


тема кандидатської дисертації «Роль порушень метаболізму вітаміну D3 у хворих на хронічний вірусний гепатит С та вплив перорального холекальциферолу на ефективність противірусної терапії» (2021).

Ніколайчук Мирослава Анатоліївна –

асистент кафедри інфекційних хвороб Дніпровського медичного університету

к. мед.н., лікар першої категорії за фахом «інфекційні хвороби».

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає відповідальна за подання інформації про рейтинг кафедри.

З 2013 року відповідальна за внесення даних до реєстру хворих на ХГС С у Дніпропетровському регіоні в рамках Державної програми з лікування вірусних гепатитів в Україні.

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» для студентів 5-го курсу усіх спеціальностей.

Напрямки наукової та практичної діяльності – «інфекційні хвороби».

Лікувально-консультативна робота : виконується у відділеннях КНП "Міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г. Попкової" ДМР (інфекційна лікарня) (м. Дніпро).

Активно проводить освітню роботу серед студентської молоді щодо здорового способу життя, епідемічної ситуації, лікування та профілактики деяких інфекційних хвороб.

У червні 2021 року – разом із студентами V курсу медичного факультету створено санітарно-просвітницький відеоролик щодо підтримки вакцинації серед населення – «Вакцинація. Факти. Міфи»

Професійний шлях:

2009 р. – закінчила медико-профілактичний факультет Дніпропетровської державної медичної академії.

2009-2011 рр. – проходила інтернатуру за фахом «Інфекційні хвороби» на базі міської клінічної лікарні №21 м. Дніпропетровськ.

2011-2013 рр. – навчалась та закінчила клінічну ординатуру на кафедрі інфекційних хвороб «Дніпропетровської медичної академії» МОЗ України» за спеціальністю – інфекційні хвороби.

2011- 2014 рр. – працювала лікарем-інфекціоністом у кабінеті «Довіра» міської клінічної лікарні №7, м. Дніпропетровськ.

2012-2015 рр – працювала довіреним лікарем у громадській організації «Дорога Життя» та «Надія Плюс» та приймала участь у проектах щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції та СНІДу.

2013-2016 рр. – працювала довіреним лікарем, а також головним консультантом з підтримки та надання психологічної допомоги в рамках проекту «Впровадження профілактичних заходів та лікування ВІЛ / СНІДу та туберкульозу, догляд та підтримка вразливих груп, ЛЖВ», за сприянням Альянсу з ВІЛ / СНІД в Україні.

З 2013 по теперішній час – асистент кафедри інфекційних хвороб Дніпровського медичного університету.

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах, науково-дослідної роботи кафедри:

НДР на тему: «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих» (державний реєстраційний номер 0117U004785). Термін виконання: 2018-2021 рр. Співвиконавець роботи.

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Системний моніторинг ВААРТ при ВІЛ/СНІД – прогнозування ефективності та шляхи оптимізації» МОЗ України (2010 – 2012 рр.). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Членство в науково-медичному суспільстві

Член YING (EACS Young Investigators) щодо посилення науково-дослідницького потенціалу серед молодих дослідників.

Член European AIDS Clinical Society (EACS) з 2017 року по теперішній час Член Асоціації Превентивної та Антиейджинг Медицини.

Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація iнфекцiонiстiв» (member of Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors) (з 2010 р.).

Член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors).

Член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів.

Навчання та курси:

Учасник щорічних всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, з’їздів інфекціоністів та пленуму Асоціації інфекціоністів України.

· березень 2021 – Clinical Management of HIV Online Course

· 26-27 листопада 2020 року – участь в онлайн науково-практичній конференції «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики». Презентація на конференції – «Ефективність різних схем противірусної терапії хворих на хронічний вірусний гепатит С» (Шостакович-Корецька Л. Р., Шевченко-Макаренко О. П., Ніколайчук М. А).

· 2013-2015 рр. – прийняла участь в 5-модульному проекті щодо посилення наукового потенціалу з питань «Проведення досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу», що підтримувався Центрами з контролю та профілактики захворювань США в рамках Надзвичайного плану Президента США по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR, USA).

· липень 2014 – Участь у навчальному курсі «Стандарти терапії опортуністичною інфекцією у ВІЛ-інфікованих та моніторинг результатів терапії та вживання наркотиків», Київ, Україна;

· 2013 – Участь у тренінгу «Добровільне консультування та експрес-діагностика ВІЛ-інфекції», м. Київ, Україна;

Участь у Європейських конференціях:

Отримувала персональні гранти та стипендії на участь у Європейських конференціях.

Приймала участь у наступних закордонних конференціях та семінарах:

· 2021 р. – запрошена Європейським клінічним товариством СНІДу (EACS) як молодий вчений для розробки дослідницького проекту та розвитку наукових здібностей в рамках програми CAREER DEVELOPMENT FELLOWSHIP PROGRAMME;

· 9-10 червня 2021 – the 3rd workshop «On track to improve the health of women living with HIV – Ukraine»;

· 10-11 грудня 2020 – The EACS Young Investigators (YING) conference at the Royal Academies for Sciences and the Arts of Belgium in Brussels.

Запрошена Європейським комітетом EACS для участі у науково-практичній конференції щодо посилення наукового потенціалу та розвитку молодих дослідників;

· 6-10 липня 2020 – 23rd International AIDS Conference, Сан-Франциско;

· 17-18 вересня 2020– 6th the CEE Meeting on Viral Hepatitis and HIV 2020;

· 28-30 жовтня 2020 – the 18th European Meeting on HIV & Hepatitis 2020 6-9 листопада

· 2019 – 17th European AIDS Conference, Базель, Швейцарія;

· 11-12 жовтня 2018 – 4th Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and HIV, Прага, Чеська республіка;

· 21 липня 2018 – the 3rd global HIV clinical forum, Амстердам, Нідерланди;

· 25-27 жовтня 2017 – 16th European AIDS Conference, Мілан, Італія;

· вересень 2017 – the European workshop on Healthy living with HIV, Барселона, Іспанія;

· червень 2015 – the 7th International Student Medical Congress, Кошице, Словаччина (ISMCK’15).

Нагороди та подяки:

· Подяка заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АМН України, професора Г. В. Дзяка за вагомий особистий внесок у розвиток науки.

· 2021 р. – лауреат CAREER DEVELOPMENT FELLOWSHIP PROGRAMME.


Наукові та науково-методичні публікації

Автор більше 35 наукових праць, у тому числі 1 начальний посібник, 1 стаття у періодичному науковому виданні іншої держави (Чехії), яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу; 6 статті у наукових медичних фахових виданнях, затверджених ДАК України та включених до міжнародних наукометричних баз (2 – в журналах, що входять в міжнародні наукометричні бази Web of Science), 23 тези науково-практичних конференцій та конгресів, у тому числі з міжнародною участю.

Посилання на сторінки

https://orcid.org/0000-0002-9338-0772

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F6lZ0Yt3yduxbi3XqIFyK1BSXTypt90jNkzhFK_2Vehf_kz6EhGHIcNDSyskO1K1iWviaeH8iWGnXEI9A9FNtIKg8k6G4CmwsE6DASy7_s1Gyf36Oq0CyDwNWviyeKPssOu7C-b5Kyv0Uu-8iiXigFKcshoSU_rU1Kg_61BGX26nTo7ZkX90-WTQvuPPmIQG8k_zgU2AfsuSHhV20AafYIZfF2j65vEFDQSmxIuKelto972TXc&user=mKQSh08AAAAJ