Чергінець Артем Валерійович

к. мед. н., доцент, лікар-педіатр та дитячий інфекціоніст вищої категорії, доцент кафедри

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

відповідальний за навчальну роботу зі студентами на кафедрі з циклу «дитячі інфекційні хвороби»,

відповідальний за роботу з інтернами на кафедрі за фахом «педіатрія» та «дитячі інфекційні хвороби»,

член Вченої ради міжнародного факультету ДДМУ;

тема кандидатської дисертації: «Вплив інгаляцій фуросеміду на функціональний стан бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей: клініко-експериментальне дослідження» (2002).

Чергінець Артем Валерійович

доцент кафедри інфекційних хвороб ДДМУ

к.мед.н., доцент, лікар вищої категорії за фахом «дитячі інфекційні хвороби» та «педіатрія»

Напрямок діяльності кафедри за який відповідаю – відповідальний за учбово-методичну роботу кафедри за напрямком «дитячі інфекційні хвороби» , член Вченої ради міжнародного факультету ДДМУ.

Напрямки викладання на кафедрі

- «дитячі інфекційні хвороби» студентам 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей (медичного факультету, міжнародного факультету);

– «дитячі інфекційні хвороби» для лікарів-інтернів, які навчаються за фахом «педіатрія»

Напрямки наукової та практичної діяльності - «дитячі інфекційні хвороби», «педіатрія», «дитяча пульмонологія»

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21ім. прф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію у дітей.

Професійний шлях:

1997р. – закінчив Дніпропетровську медичну академію за фахом «педіатрія» (диплом «з відзнакою»)

1998 р. – навчався в магістратурі за фахом «педіатрія» (диплом «з відзнакою») та захистив наукову роботу на тему: «Ефективність використання кромонів («Тайлед-мінт») у дітей віком 5-11 років, хворих на бронхіальну астму»

1999-2001р. – навчання в аспірантурі за фахом «педіатрія»

2001р. – захистив дисертаційну роботу на тему «Вплив інгаляцій фуросеміду на функціональний стан бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей (клініко-експериментальне дослідження)» у спеціалізованій Вченій раді при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України» за фахом 14.01.10 - педіатрія

2001-2007р. – асистент кафедри «Факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб»

2007р.–2008р. - доцент кафедри «Факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб»

2008р. – до сьогодення – доцент кафедри «Інфекційних хвороб»

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах

НДР на тему: «Імунопатологічні аспекти формування інфекційних хронічних захворювань органів дихання та травлення у дітей» (1997- 2001)

НДР на тему: «Специфічна антигіпоксична активність препаратів ендогенного сурфактанту при їх інтратрахеальному введенні білим щурам» (2000)

НДР на тему: «Імунопатологічні аспекти формування хронічних вірусних інфекцій захворювань органів дихання та травлення у дітей» (2002-2006)

Ндр на тему: «Перинатальна ВІЛ-інфекція – нові підходи до профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ від інфікованої матері до дитини» (2003)

НДР на тему: «Перинатальна ВІЛ-інфекція: оцінка ефективності та оптимізація сучасних фармакологічних засобів профілактики, лікування, реабілітації та стримання розповсюдження ВІЛ/СНІД” (2005)

НДР на тему: «Структурно-системний моніторинг ефективності заходів щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ/СНІД в Дніпропетровському регіоні» (2006)

НДР на тему: «Етіологічні і імуногенетичні фактори формування імунопатологічних захворювань у дітей та підлітків» (2007-2009)

НДР на тему: «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями (2010-2014)

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015)

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017)

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021)

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член «Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», Громадської організації «Всеукраїнської асоціації педіатрів», Американської Академії педіатрії (ААР)

Наукова та науково-методична діяльність

Автор 98 навчальних та навчально-методичних робіт, з яких 5 навчальних та навчально-методичних посібників, 39 наукових та науково-методичних статей, 2 патенти на корисну модель, а також 6 інформаційних листів і 2 Галузевих нововведення.

Інші відомості

Секретар апробаційної ради з фаху 14.01.10 (педіатрія) при Спеціалізованій вченій раді з захисту дисертаційних робіт Д08.601.02

Член Вченої Ради міжнародного факультету ДДМУ