Шевельова Олена Володимирівна

к. мед. н., лікар-інфекціоніст вищої категорії, асистент кафедри,

член ІSІD (member of International Society for Infectious Diseases - Міжнародного товариства з інфекційних хвороб),

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors),

член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

має другу вищу освіту – за фахом «правознавство» (закінчила ДНУ ім. О.Гончара),

відповідальна за інтернет-сторінку кафедри на сайті академії,

відповідальна за репозитарій кафедри,

тема кандидатської дисертації: «Значення первинного рівня клініко-імунологічних і вірусологічних показників ВІЛ статусу в прогнозуванні ефективності ВААРТ та ризиків несприятливого перебігу захворювання» (2021)


Шевельова Олена Володимирівна

к. мед. н., асистент кафедри інфекційних хвороб Дніпровського державного медичного університету,

лікар вищої категорії за фахом «інфекційні хвороби»

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КНП "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21ім. прф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію.

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає – відповідальний за сайт кафедри та відповідальна за подачу інформації до репозитарія академії

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет), 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей (І-го та ІІ-го медичного факультету, І-го міжнародного факультету);

Професійний шлях:

2007 р. – закінчив Дніпропетровську медичну академію за фахом «лікувальна справа»

2007-2009 р. – проходила інтернатуру за фахом «інфекційні хвороби»

2009 р. – закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара за фахом «правознавство»

2009-2011 р. – навчання в клінічній ординатурі за фахом «інфекційні хвороби»

2011-2012 р. – лікар-інфекціоніст у КЗ «ніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»,

2012 р. – до сьогодення – асистент кафедри «Інфекційних хвороб»

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах

- НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

- НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

- НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors),

Дійсний член «Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів»,

член ІSІD (member of International Society for Infectious Diseases - Міжнародного товариства з інфекційних хвороб)