Якуніна Оксана Михайлівна

к. мед. н., доцент кафедри,

 лікар дитячий інфекціоніст вищої категорії,

 член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі,

керівник студентського наукового гуртка на кафедрі з циклу «дитячі інфекційні хвороби»,

секретар кафедри,

дисертаційна робота на тему «Особливості поствакцинального імунітету проти дифтерії та кору у дітей та шляхи його корекції за допомогою неспецифічної імунної стимуляції» (2001).

Якуніна Оксана Михайлівна -

асистент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України»

к.мед.н., лікар вищої категорії за фахом «дитячі інфекційні хвороби» 

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21ім. прф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію у дітей.

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає – відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі,

сокерівник СНТ кафедри на циклі «дитячі інфекційні хвороби», секретар кафедри

Напрямки викладання на кафедрі – «дитячі інфекційні хвороби» студентам 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей

Напрямки наукової та практичної діяльності - «дитячі інфекційні хвороби»

Професійний шлях: 

1993 р. – закінчила Дніпропетровський медичний інститут за фахом «педіатрія» (диплом «з відзнакою»)

1993 - 1996 р. навчалась в інтернатурі та магістратурі кафедри дитячих інфекційних хвороб Дніпропетровської медичної академії

1996 - 1999 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб 

2000 р. – захистила дисертаційну роботу на тему: «Особливості поствакцинального імунітету проти дифтерії і кору у дітей та шляхи його корекції за допомогою неспецифічної імунної стимуляції» у спеціалізованій Вченій раді при :Інституті педіатрії, акушерства і гінекології (Київ) за фахом 14.01.10 – педіатрія

Має диплом PhD (доктор философии)

1999- 2008 рр. – асистент кафедри «Факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб»

2008 р. по теперешній час асистент кафедри «Інфекційних хвороб» 

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах 

2006 - 2009 рр. - відповідальний виконавець НДР за державним замовленням МОЗ України - «Перинатальна ВІЛ-інфекція: оцінка ефективності та оптимізація сучасних фармакологічних засобів профілактики, лікування, реабілітації та стримання розповсюдження ВІЛ/СНІД»,

2010 - 2012 рр - відповідальний виконавець НДР за державним замовленням МОЗ України -  «Системний моніторинг ВААРТ при ВІЛ/СНІД – прогнозування ефективності та шляхи оптимізації».

НДР кафедри факультетської  педіатрії та дитячих інфекцій ДМА  з  1997 – 2001рр. на тему: «Імунопатологічні аспекти формування інфекційних хронічних захворювань органів дихання та травлення у дітей»;

НДР кафедри факультетської  педіатрії та дитячих інфекцій ДМА  з  2002 – 2006 рр. на тему: « Імунопатологічні аспекти формування хронічних вірусних інфекцій захворювань органів дихання та травлення у дітей»;

НДР кафедри факультетської  педіатрії та дитячих інфекцій ДМА  з  2007 – 2009 рр. на тему: «Етіологічні і імуногенетичні фактори формування імунопатоло-гічних захворювань у дітей та підлітків»

НДР кафедри інфекційних хвороб ДМА  з   2010-2014 рр. на тему: «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвітку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями

НДР кафедри інфекційних хвороб ДМА  з   2015-2012 рр. на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями»

НДР кафедри інфекційних хвороб ДМА  з   2015-2017 рр.  «Імуногенетичні  предиктори  розвитку хвороб  асоційованих  з  латентними  інфекціями у дорослих та дітей». 

НДР кафедри інфекційних хвороб ДМА  з   2018-2021 рр.  «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистирующими інфекціями у дітей та дорослих». 

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), 

Дійсний член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів

Подяки – 

Грамоти ІІ медичного факультету ДМА за активну участь у Спартакіаді викладачів ДМА ім. проф. Є.Г. Попкової, 

Грамота І медичного факультету ДМА за підготовку студента-призера ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з "Інфекційних хвороб" - 2017 рік