Списки робіт співробітників кафедри

Представляємо до вашої уваги списки деяких наукових робіт співробітників кафедри

h-індекс = 11

i10-індекс = 16

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXTCuU0AAAAJ&hl=uk

Списки робіт співробітників кафедри

http://repo.dma.dp.ua/view/subjects/A092.html

Санітарно-освітня робота та виступи викладачів кафедри Інфекційних хвороб ДМА з різної інфекційної патології для населення та пересічних громадян представлені у розділі сайту "Лікувальна робота"

Курси ТУ для лікарів та санітарно-освітня робота кафедри

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ (Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського)

ID: 1459705 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1459705

Шостакович-Корецька Людмила Романівна

(доктор наук)

Списки документів формуються автоматично

на основі електронних ресурсів НБУВ.

До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

Праці:

 1. (2002) Клінічна генетика

 2. (2004) Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей

 3. (2011) Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

 4. (2018) Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією

Наукова періодика:

 1. (2001) Вплив тривалої терапії фуросемідом та недокромілом натрію на бронхіальну гіперчутливість до деяких нефармакологічних подразників у дітей, хворих на бронхіальну астму

 2. (2009) Артеріальна гіпертензія та предиктори метаболічного синдрому у дітей

 3. (2009) Інсулінорезистентність та інші кардіометаболічні фактори ризику у дітей з артеріальною гіпертензією

 4. (2009) Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей

 5. (2010) Значення туберкульозної ко-інфекції у структурі ВІЛ-асоційованих хвороб та смертності ВІЛ-інфікованих хворих

 6. (2011) Випадок регресу В-клітинної лімфоми фронтальної пазухи на тлі високоактивної антиретровірусної терапії у пацієнта з ВІЛ-інфекцією

 7. (2011) Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції у Дніпропетровській області Южного регіону України

 8. (2011) Роль генетичних факторів у прогнозуванні перебігу ВІЛ-інфекції та розвитку ВІЛ-асоційованих захворювань

 9. (2011) Роль головного комплексу гістосумістності у патогенезі інфекційних хвороб

 10. (2012) Особливості захворювання, викликаного Salmonella typhi у пацієнтки з ВІЛ-інфекцісю (клінічний випадок)

 11. (2013) Кір (лекція)

 12. (2013) Кір (лекція, продовження)

 13. (2013) Пейзаж патогенних ентеробактерій та умовно-патогенної мікрофлори у хворих на гострі кишкові інфекції у сучасних умовах

 14. (2013) Характеристика епідемічного процесу ВІЛ-інфекції та поширеності Епштейна-Барр вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих у Дніпропетровській області

 15. (2014) Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.10 — "педіатрія" у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02

 16. (2014) Використання β2-мікроглобуліну та неоптерину для прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції

 17. (2014) Використання методу міждисциплінарного проекту в конкурентних групах при вивченні теми "ВІЛ-інфекція” для студентів VI курсу медичного факультету

 18. (2014) Вплив антиретровірусной терапії на ефективність лікування хронічного вірусного гепатиту В на тлі ВІЛ-інфекції

 19. (2014) Зворотний зв’язок як інструмент удосконалення якості освіти іноземних студентів у медичних вищих навчальних закладах України

 20. (2014) Особливості сучасного перебігу вітряної віспи

 21. (2015) Визначення імунологічних показників та показників вірусного навантаження у хворих на ВІЛ інфекцію з супутнім інфікуванням вірусом Епштейна-барр

 22. (2015) Епідемічна ситуація зі сказу та стан антирабічної допомоги у Дніпропетровській області

 23. (2015) Значення генетичних факторів новонароджених при перинатальній трансмісії ВІЛ-інфекції

 24. (2015) Особливості професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі

 25. (2015) Роль ІІ класу гістосумісності в розвитку супутніх захворювань у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

 26. (2015) Сучасні аспекти перебігу та терапії вітряної віспи

 27. (2015) Сучасні особливості діагностики "мінорних" форм міокардиту при Лайм-Бореліозі

 28. (2015) Ураження печінки у віл-інфікованих: поширеність ко-інфекції ВІЛ/ гепатит у структурі летальності серед хворих на віл-інфекцію

 29. (2015) Фактори прогнозування ризику трансмісії перинатальної ВІЛ-інфекції

 30. (2016) Виживання призначених первинних схем антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію

 31. (2016) Епштейнa-барр вірусна інфекція ЦНС у пацієнтів з ВІЛ

 32. (2016) Поширеність коінфекції ВІЛ/гепатит у Дніпропетровську

 33. (2016) Структурно-системний моніторинг інформованості різних верств населення щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу

 34. (2017) HLA DRB1 поліморфізм та ризик виникнення ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз

 35. (2017) Аналіз змін сироваткового бета-2-мікроглобуліну та показників гематологічного профілю у пацієнтів із ВІЛ-асоційованими неврологічними захворюваннями

 36. (2017) Вивчення якості життя хворих на хронічний вірусний гепатит С

 37. (2017) Клініко-епідеміологічна характеристика сучасної вітряної віспи

 38. (2017) Клінічний випадок правця у споживача ін’єкційних наркотичних речовин

 39. (2017) Методологія проведення занять лікарів-інтернів за тематикою "Віл-інфекція" на основі інтерактивних методів навчання

 40. (2017) Проблемні питання проведення антиретровірусної терапії у хворих із ВІЛ-інфекцією

 41. (2017) Рівень обізнаності про етично-правову проблему віл-інфекції та ступінь стигматизації серед студентів-медиків

 42. (2017) Рівень сироваткового бета-2-мікроглобуліну та його зв’язок з імунологічними та гематологічними показниками при прогресуванні ВІЛ-інфекції

 43. (2017) Характеристика церебрального токсоплазмозу в пацієнтів з ВІЛ: ретроспективний аналіз 135 випадків у Дніпропетровському регіоні

 44. (2018) Генетичні варіації алелей HLA DRB1 при церебральному токсоплазмозі у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією

 45. (2018) Деякі клініко-епідеміологічні аспекти виживання пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на тлі антиретровірусної терапії

 46. (2018) Діагностичне та прогностичне значення визначення інтерферону-гамма в спинно­мозковій рідині при ВІЛ-асоційованих неврологічних захворюваннях

 47. (2018) Досвід створення реєстру хворих на хронічні вірусні гепатити в Дніпропетровському регіоні для оптимізації реєстрації, спостереження і лікування хворих

 48. (2018) Захворюваність на гострий вірусний гепатит С у Дніпропетровському регіоні та Україні

 49. (2018) Захворюваність на хронічний гепатит С У Дніпропетровському регіоні та Україні

 50. (2018) Захворюваність на хронічний гепатит с у структурі інших хронічних вірусних гепатитів у дніпропетровському регіоні та Україні

 51. (2018) Особливості порушення когнітивної функції у пацієнтів із ВІЛ-інфекцією, які перебувають під амбулаторним наглядом

 52. (2018) Поширеність HCV-інфекції в Дніпропетровському регіоні

 53. (2018) Предиктори розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань

Реферативна інформація:

 1. (2002) Клінічна генетика

 2. (2004) Інтерферони та їх індуктори в лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей

 3. (2004) Проблеми діагностики гепатитів вірусної та невірусної етіології серед дітей та підлітків

 4. (2004) Рекомендації щодо використання препарату Мератин<$Esymbol<194>> у комплексному лікуванні лямбліозу і захворювань травного тракту у дітей

 5. (2004) Сучасні макроліди в лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей

 6. (2004) Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей

 7. (2006) Високий рівень стигматизації у дітей як наслідок порушення глікозилювання білків

 8. (2006) Сучасні клініко-імунологічні особливості гострих кишкових інфекцій ротавірусної етіології у дітей

 9. (2007) Використання сучасних макролідів у лікуванні гострих пневмоній у дітей

 10. (2007) Ефективність заходів профілактики перинатального інфікування вірусом імунодефіциту людини дітей в Дніпропетровській області

 11. (2007) Особливості лікування гострих ротавірусних гастроентеритів у дітей раннього віку на сучасному етапі

 12. (2007) Особливості перебігу ВІЛ-інфекції на першому році життя у дітей, що народились від жінок з ВІЛ-інфекцією, з урахуванням проведення АРВ-профілактики

 13. (2007) Особливості перебігу ВІЛ-інфекції у дітей, які народились від жінок з ВІЛ-інфекцією, на першому році життя з урахуванням проведення АРВ-профілактики

 14. (2007) Популяційний аналіз розповсюдженості генів DR-локуса і системи АВ0 у Придніпров'ї

 15. (2007) Стан ліпідного профілю у дітей з синдромом артеріальної гіпертензії

 16. (2008) Артеріальна гіпертензія та метаболічні предиктори кардіоваскулярних захворювань у дітей

 17. (2008) Клініко-лабораторні прогностичні фактори розвитку та перебігу перинатально набутої ВІЛ-інфекції у дітей на першому році життя

 18. (2008) Моніторинг високоактивної антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію: значення вимірів рівнів неоптерину та <$E bold beta sub 2>-мікроглобуліну у сироватці крові

 19. (2008) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 20. (2008) Роль азитроміцину в терапії позагоспітальних пневмоній в дітей

 21. (2009) Актуальні проблеми артеріальної гіпертензії та кардіометаболічні фактори ризику у дітей

 22. (2009) Артеріальна гіпертензія та предиктори метаболічного синдрому у дітей

 23. (2009) Диференційна діагностика спадкових гіпербілірубінемій у дітей перших двох років життя

 24. (2009) Ефективність хіміопрофілактики вертикальної і трансмісії ВІЛ

 25. (2009) Імунологічні фактори прогнозу розвитку та несприятливого перебігу ВІЛ інфекції у дітей перших 18 місяців життя з перинатальним шляхом інфікування

 26. (2009) Інсулінорезистентність та інші кардіометаболічні фактори ризику у дітей з артеріальною гіпертензією

 27. (2009) Морфологія лейкоцитів за даними світлової мікроскопії у хворих на інфекційний мононуклеоз

 28. (2009) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 29. (2009) Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей

 30. (2009) Характеристика ліпідного профілю крові у дітей з артеріальною гіпертензією

 31. (2010) Інфекційні хвороби в дітей

 32. (2010) Порівняльна характеристика клнічного перебігу пандемічного грипу A/H1N1 у дітей м. Дніпропетровська з дітьми різних країн світу

 33. (2010) Розбір клінічних випадків грипу А (H1N1) Каліфорнія, ускладнених негоспітальною двобічною геморагічною пневмонією у місті Дніпропетровськ

 34. (2011) Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

 35. (2013) Кір

 36. (2013) Кір

 37. (2014) Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.10 - "педіатрія" у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02

 38. (2014) Лайм-бореліоз: питання діагностики і терапії

 39. (2015) Особливості професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі

 40. (2016) Виживання призначених первинних схем антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію

 41. (2016) Структурно-системний моніторинг інформованості різних верств населення щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу

 42. (2017) HLA DRB1 поліморфізм та ризик виникнення ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз

 43. (2017) Клініко-епідеміологічна характеристика сучасної вітряної віспи

ID: 0012150 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0012150

Маврутенков Віктор Володимирович

(доктор наук)

Списки документів формуються автоматично

на основі електронних ресурсів НБУВ.

До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

Праці:

 1. [Д] (2009) Епштейна-Барр інфекція: імунопатогенез, клініка, діагностика та лікування

 2. [Д] (2009) Епштейна-Барр інфекція: імунопатогенез, клініка, діагностика та лікування

 3. (2004) Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей

 4. (2018) Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією

Наукова періодика:

 1. (2009) Мікробіологічний пейзаж бактеріальної суперінфекції при інфекційному мононуклеозі

 2. (2009) Этиологическая структура гнойних менингитов по результатам микробиологических исследований в епидемическом сезоне 2008

 3. (2013) Varicella-zoster вирусная инфекция у новорожденных

 4. (2013) Кір (лекція)

 5. (2013) Кір (лекція, продовження)

 6. (2014) Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.10 — "педіатрія" у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02

 7. (2014) Зворотний зв’язок як інструмент удосконалення якості освіти іноземних студентів у медичних вищих навчальних закладах України

 8. (2014) Конъюнктивит Парино

 9. (2014) Лайм­бореліоз: питання діагностики і терапії

 10. (2014) Лаймская болезнь у детей: диагностика, терапия и профилактика (III часть)

 11. (2014) Лаймская болезнь. Общие вопросы (I часть)

 12. (2014) Острый идиопатический панкреатит у детей (наблюдения из практики)

 13. (2015) Особливості професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі

 14. (2015) Рівень протеїну S100b у сироватці крові хворих з ко-інфекцією ВІЛ/туберкульоз як нейроспецифічний біомаркер ятрогенної нейротоксичності

 15. (2016) Вакцинопрофілактика: досягнення, проблеми і перспективи розвитку

 16. (2016) Вероятный случай висцеральной формы завозного лейшманиоза Нового Света как причина лихорадки неясного происхождения у ребенка раннего возраста

 17. (2016) Клініко-економічний аналіз витрат на фармакотерапію гострого тонзиліту в умовах стаціонару

 18. (2016) Напруженість популяційного імунітету до дифтерії та правця у дніпропетровській області

 19. (2017) Клініко-патогенетичне значення правцевого токсину. Клінічний випадок

 20. (2017) Клінічний випадок правця в споживача ін’єкційних наркотичних речовин

 21. (2017) Клінічний випадок правця у споживача ін’єкційних наркотичних речовин

 22. (2017) Порушення функції В-лімфоцитів при ВІЛ-інфекції

Реферативна інформація:

 1. (2004) Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей

 2. (2005) Диагностическое значение определения С-реактивного белка в сыворотке крови

 3. (2005) Клініко-епідеміологічна характеристика інфекцій varicella zoster virus та віруса Епштейна - Барр у ВІЛ-позитивних дітей

 4. (2005) Клініко-патогенетичне значення лізосомних цистеїнових катепсинів В і L при інфекційному мононуклеозі

 5. (2007) Особливості перебігу ВІЛ-інфекції у дітей, які народились від жінок з ВІЛ-інфекцією, на першому році життя з урахуванням проведення АРВ-профілактики

 6. (2007) Популяційний аналіз розповсюдженості генів DR-локуса і системи АВ0 у Придніпров'ї

 7. (2007) Характеристика эпидемического процесса инфекционного мононуклеоза на территории г. Днепропетровска

 8. (2008) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 9. (2009) Епштейна-Барр інфекція: імунопатогенез, клініка, діагностика та лікування

 10. (2009) Мікробіологічний пейзаж бактеріальної суперінфекції при інфекційному мононуклеозі

 11. (2009) Морфологія лейкоцитів за даними світлової мікроскопії у хворих на інфекційний мононуклеоз

 12. (2009) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 13. (2009) Этиологическая структура гнойних менингитов по результатам микробиологических исследований в епидемическом сезоне 2008

 14. (2010) Порівняльна характеристика клнічного перебігу пандемічного грипу A/H1N1 у дітей м. Дніпропетровська з дітьми різних країн світу

 15. (2013) Кір

 16. (2013) Кір

 17. (2014) Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.10 - "педіатрія" у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02

 18. (2014) Конъюктивит Парино

 19. (2014) Лайм-бореліоз: питання діагностики і терапії

 20. (2014) Лаймская болезнь у детей: диагностика, терапия и профилактика. (Ч. III)

 21. (2014) Лаймская болезнь. Общие вопросы. (Ч. I)

 22. (2014) Лаймская болезнь. Педиатрические аспекты. (Ч. II)

 23. (2014) Острый идиопатический панкреатит у детей (наблюдения из практики)

 24. (2015) Вирусные стоматиты

 25. (2015) Особливості професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі

 26. (2016) Вакцинопрофілактика: досягнення, проблеми і перспективи розвитку

 27. (2016) Вероятный случай висцеральной формы завозного лейшманиоза Нового Света как причина лихорадки неясного происхождения у ребенка раннего возраста

 28. (2016) Рівень імунологічного захисту проти дифтерії населення Дніпропетровської області

 29. (2017) Експертна оцінка системної антибактеріальної хіміотерапії гострого стрептококового тонзилофарингіту в дітей

 30. (2017) Клініко-патогенетичне значення правцевого токсину. Клінічний випадок

 31. (2017) Порушення функції В-лімфоцитів при ВІЛ-інфекції

ID: 1263339 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1263339

Шевченко-Макаренко Ольга Петрівна

(кандидат наук)

Праці:

 1. [К] (2011) Клініко-діагностичне значення активності протеолітичних процесів при вірусних гепатитах та їх наслідках

 2. [К] (2011) Клініко-діагностичне значення активності протеолітичних процесів при вірусних гепатитах та їх наслідках

 3. (2009) Сучасна інтерпретація специфічних методів дослідження інфекційних хвороб

 4. (2018) Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією

Наукова періодика:

 1. (2009) Ефективність застосування глутаргіну у комплексному лікуванні хворих на цирози печінки

 2. (2009) Ефективність лікування гострого тонзиліту кларитроміцином

 3. (2010) Зв’язок активності протеолітичних ферментів ММП-2 та ММП-9 з рівнем фібронектину та його фрагментованістю у хворих на цироз печінки

 4. (2010) Значення туберкульозної ко-інфекції у структурі ВІЛ-асоційованих хвороб та смертності ВІЛ-інфікованих хворих

 5. (2010) Цироз печінки у термінальній стадії (клінічні випадки)

 6. (2011) Захворюваність ВІЛ-інфікованих хворих дерматологічною патологією

 7. (2011) Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції у Дніпропетровській області Южного регіону України

 8. (2012) Особливості захворювання, викликаного Salmonella typhi у пацієнтки з ВІЛ-інфекцісю (клінічний випадок)

 9. (2013) Пейзаж патогенних ентеробактерій та умовно-патогенної мікрофлори у хворих на гострі кишкові інфекції у сучасних умовах

 10. (2014) Використання методу міждисциплінарного проекту в конкурентних групах при вивченні теми "ВІЛ-інфекція” для студентів VI курсу медичного факультету

 11. (2014) Вплив антиретровірусной терапії на ефективність лікування хронічного вірусного гепатиту В на тлі ВІЛ-інфекції

 12. (2015) Видовий склад патогенної та умовно-патогенної мікрофлори у хворих на гострі кишкові інфекції у Дніпропетровському регіоні

 13. (2015) Епідемічна ситуація зі сказу та стан антирабічної допомоги у Дніпропетровській області

 14. (2015) Моніторинг захворюваності та поширеності хронічних вірусних гепатитів, досвід виконання кроків державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у Дніпропетровському регіоні

 15. (2015) Патоморфологічні зміни у щурів при експериментальній моделі хронічного вірусного гепатиту

 16. (2015) Ураження печінки у віл-інфікованих: поширеність ко-інфекції ВІЛ/ гепатит у структурі летальності серед хворих на віл-інфекцію

 17. (2015) Эпидемиологическая и клиническая характеристика лептоспироза в Днепропетровском регионе

 18. (2016) Виживання призначених первинних схем антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію

 19. (2016) Епштейнa-барр вірусна інфекція ЦНС у пацієнтів з ВІЛ

 20. (2016) Поширеність коінфекції ВІЛ/гепатит у Дніпропетровську

 21. (2016) Страницы истории: к 100-летнему юбилею Днепропетровской медицинской академии и истокам основания кафедры инфекционных болезней

 22. (2017) Вивчення якості життя хворих на хронічний вірусний гепатит С

 23. (2017) Клінічний випадок правця у споживача ін’єкційних наркотичних речовин

 24. (2017) Моніторинг терапії у пацієнтів з коінфекцією ВІЛ / ВГС, які отримують противірусну терапію проти гепатиту с та антиретровірусну терапію

 25. (2017) Рівень обізнаності про етично-правову проблему віл-інфекції та ступінь стигматизації серед студентів-медиків

 26. (2018) Деякі клініко-епідеміологічні аспекти виживання пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на тлі антиретровірусної терапії

 27. (2018) Досвід створення реєстру хворих на хронічні вірусні гепатити в Дніпропетровському регіоні для оптимізації реєстрації, спостереження і лікування хворих

 28. (2018) Захворюваність на гострий вірусний гепатит С у Дніпропетровському регіоні та Україні

 29. (2018) Захворюваність на хронічний гепатит С У Дніпропетровському регіоні та Україні

 30. (2018) Захворюваність на хронічний гепатит с у структурі інших хронічних вірусних гепатитів у дніпропетровському регіоні та Україні

 31. (2018) Поширеність HCV-інфекції в Дніпропетровському регіоні

 32. (2018) Прогноз розвитку епідемічного процесу гепатиту С на 2018-2020 роки в Дніпропетровському регіоні та Україні

Реферативна інформація:

 1. (2009) Ефективність лікування гострого тонзиліту кларитроміцином

 2. (2010) Особливості перебігу грипу А (H1N1) Каліфорнія, ускладненого пневмонією в умовах пандемічного спалаху

 3. (2011) Захворюваність ВІЛ-інфікованих хворих дерматологічною патологією

 4. (2011) Клініко-діагностичне значення активності протеолітичних процесів при вірусних гепатитах та їх наслідках

 5. (2015) Моніторинг захворюваності та поширеності хронічних вірусних гепатитів, досвід виконання кроків Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у Дніпропетровському регіоні

 6. (2016) Виживання призначених первинних схем антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію

ID: 0023943 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0023943

Литвин Катерина Юріївна

(кандидат наук)

Праці:

 1. [К] (2009) Клініко-діагностичне значення орозомуоїду при жовтяничних формах вірусних гепатитів

 2. [К] (2009) Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтяничних формах вірусних гепатитів

 3. (2018) Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією

Наукова періодика:

 1. (2011) Випадок регресу В-клітинної лімфоми фронтальної пазухи на тлі високоактивної антиретровірусної терапії у пацієнта з ВІЛ-інфекцією

 2. (2011) Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції у Дніпропетровській області Южного регіону України

 3. (2011) Роль генетичних факторів у прогнозуванні перебігу ВІЛ-інфекції та розвитку ВІЛ-асоційованих захворювань

 4. (2011) Роль головного комплексу гістосумістності у патогенезі інфекційних хвороб

 5. (2012) Особливості захворювання, викликаного Salmonella typhi у пацієнтки з ВІЛ-інфекцісю (клінічний випадок)

 6. (2013) Пейзаж патогенних ентеробактерій та умовно-патогенної мікрофлори у хворих на гострі кишкові інфекції у сучасних умовах

 7. (2013) Характеристика епідемічного процесу ВІЛ-інфекції та поширеності Епштейна-Барр вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих у Дніпропетровській області

 8. (2014) Використання β2-мікроглобуліну та неоптерину для прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції

 9. (2014) Використання методу міждисциплінарного проекту в конкурентних групах при вивченні теми "ВІЛ-інфекція” для студентів VI курсу медичного факультету

 10. (2014) Оцінка діагностичної інформативності онкомаркера CA-19-9 при жовтяницях вірусного та пухлинного генезу

 11. (2015) Визначення імунологічних показників та показників вірусного навантаження у хворих на ВІЛ інфекцію з супутнім інфікуванням вірусом Епштейна-барр

 12. (2015) Діагностичне значення інтерлейкіну-6 та рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 при гострих та хронічних вірусних гепатитах

 13. (2015) Роль ІІ класу гістосумісності в розвитку супутніх захворювань у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

 14. (2015) Ураження печінки у віл-інфікованих: поширеність ко-інфекції ВІЛ/ гепатит у структурі летальності серед хворих на віл-інфекцію

 15. (2015) Церебральний туберкульоз серед летальних випадків ВІЛ-асоційованих захворювань нервової системи в Дніпропетровському регіоні

 16. (2016) Епштейнa-барр вірусна інфекція ЦНС у пацієнтів з ВІЛ

 17. (2016) Поширеність коінфекції ВІЛ/гепатит у Дніпропетровську

 18. (2017) HLA DRB1 поліморфізм та ризик виникнення ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз

 19. (2017) Аналіз змін сироваткового бета-2-мікроглобуліну та показників гематологічного профілю у пацієнтів із ВІЛ-асоційованими неврологічними захворюваннями

 20. (2017) Методологія проведення занять лікарів-інтернів за тематикою "Віл-інфекція" на основі інтерактивних методів навчання

 21. (2017) Проблемні питання проведення антиретровірусної терапії у хворих із ВІЛ-інфекцією

 22. (2017) Рівень сироваткового бета-2-мікроглобуліну та його зв’язок з імунологічними та гематологічними показниками при прогресуванні ВІЛ-інфекції

 23. (2017) Характеристика церебрального токсоплазмозу в пацієнтів з ВІЛ: ретроспективний аналіз 135 випадків у Дніпропетровському регіоні

 24. (2018) Бета-2-мікроглобулін у спинномозковій рідині та сироватці крові при ВІЛ-асоційованих неврологічних захворюваннях

 25. (2018) Генетичні варіації алелей HLA DRB1 при церебральному токсоплазмозі у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією

 26. (2018) Діагностична значущість визначення основного білка мієліну в спинномозковій рідині при ВІЛ-асоційованих неврологічних захворюваннях

 27. (2018) Діагностичне та прогностичне значення визначення інтерферону-гамма в спинно­мозковій рідині при ВІЛ-асоційованих неврологічних захворюваннях

 28. (2018) Основні характеристики та ризики ВІЛ-асоційованого туберкульозного ураження нервової системи

 29. (2018) Особливості порушення когнітивної функції у пацієнтів із ВІЛ-інфекцією, які перебувають під амбулаторним наглядом

 30. (2018) Предиктори розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань

 31. (2018) Характеристика ВІЛ-асоційованих захворювань центральної нервової системи у госпіталізо­ва­них пацієнтів у Дніпропетровському регіоні

Реферативна інформація:

 1. (2007) Мікрогетерогенність <$E bold alpha>-кислого глікопротеїду при онкологічних захворюваннях та запальних процесах

 2. (2009) Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтяничних формах вірусних гепатитів

 3. (2015) Діагностичне значення інтерлейкіну-6 та рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 при гострих та хронічних вірусних гепатитах

 4. (2017) HLA DRB1 поліморфізм та ризик виникнення ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз

ID: 0035489 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0035489

Гайдук Тамара Андріївна

(кандидат наук)

Праці:

 1. [К] (2010) Артеріальна гіпертензія у підлітків з високим ризиком кардіоваскулярних захворювань

 2. [К] (2010) Артеріальна гіпертензія у підлітків з високим ризиком кардіоваскулярних захворювань

Наукова періодика:

 1. (2009) Артеріальна гіпертензія та предиктори метаболічного синдрому у дітей

 2. (2009) Інсулінорезистентність та інші кардіометаболічні фактори ризику у дітей з артеріальною гіпертензією

 3. (2018) Иммунологические факторы кардиоваскулярного риска (ФНО- α) в зависимости от различных гемодинамических форм артериальной гипертензии у подростков

 4. (2018) Клинический случай синкопе кардиогенного генеза у подростка

 5. (2018) Клінічне та "кліпове" мислення на різних етапах навчання за фахом "Загальна практика-сімейна медицина"

Реферативна інформація:

 1. (2007) Варианты нарушений липидного спектра у детей с синдромом артериальной гипертензии

 2. (2007) Проблемы артериальной гипертензии у детей

 3. (2007) Стан ліпідного профілю у дітей з синдромом артеріальної гіпертензії (2008) Артеріальна гіпертензія та метаболічні предиктори кардіоваскулярних захворювань у дітей

 4. (2009) Актуальні проблеми артеріальної гіпертензії та кардіометаболічні фактори ризику у дітей

 5. (2009) Артеріальна гіпертензія та предиктори метаболічного синдрому у дітей

 6. (2009) Інсулінорезистентність та інші кардіометаболічні фактори ризику у дітей з артеріальною гіпертензією

 7. (2009) Характеристика ліпідного профілю крові у дітей з артеріальною гіпертензією

 8. (2010) Артеріальна гіпертензія у підлітків з високим ризиком кардіоваскулярних захворювань

ID: 0027379 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0027379

Чергінець Артем Валерійович

(кандидат наук)

Праці:

 1. [К] (2001) Вплив інгаляцій фуросеміду на функціональний стан бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей (клініко-експериментальне дослідження)

 2. [К] (2001) Вплив інгаляцій фуросеміду на функціональний стан бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей (клініко-експериментальне дослідження)

 3. (2004) Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей

Наукова періодика:

 1. (2000) Вплив фуросеміду на розвиток алерген-індукованої бронхообструкції у морських свинок

 2. (2001) Вплив тривалої терапії фуросемідом та недокромілом натрію на бронхіальну гіперчутливість до деяких нефармакологічних подразників у дітей, хворих на бронхіальну астму

 3. (2009) Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей

 4. (2009) Этиологическая структура гнойних менингитов по результатам микробиологических исследований в епидемическом сезоне 2008

 5. (2013) Кір (лекція)

 6. (2013) Кір (лекція, продовження)

 7. (2014) Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.10 — "педіатрія" у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02

 8. (2014) Зворотний зв’язок як інструмент удосконалення якості освіти іноземних студентів у медичних вищих навчальних закладах України

 9. (2014) Лайм­бореліоз: питання діагностики і терапії

 10. (2015) Використання ґрід для зовнішнього зберігання медичних зображень в медичній інформаційній системі

 11. (2015) Використання Ґрід-сервісів віртуальної організації Medgrid для зберігання медичних зображень

 12. (2016) Маркетингове дослідження засобів етіотропної терапії стрептококового тонзилофарингіту у дітей

 13. (2016) Структурно-системний моніторинг інформованості різних верств населення щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу

 14. (2017) Методологія проведення занять лікарів-інтернів за тематикою "Віл-інфекція" на основі інтерактивних методів навчання

Реферативна інформація:

 1. (2001) Вплив інгаляцій фуросеміду на функціональний стан бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей (клініко-експериментальне дослідження)

 2. (2003) Характеристика бронхіального реагування на інгаляції гіпотонічного розчину в дітей, хворих на бронхіальну астму

 3. (2004) Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей

 4. (2007) Ефективність заходів профілактики перинатального інфікування вірусом імунодефіциту людини дітей в Дніпропетровській області

 5. (2008) Моніторинг високоактивної антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію: значення вимірів рівнів неоптерину та <$E bold beta sub 2>-мікроглобуліну у сироватці крові

 6. (2008) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 7. (2009) Ефективність хіміопрофілактики вертикальної і трансмісії ВІЛ

 8. (2009) Морфологія лейкоцитів за даними світлової мікроскопії у хворих на інфекційний мононуклеоз

 9. (2009) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 10. (2009) Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей

 11. (2009) Этиологическая структура гнойних менингитов по результатам микробиологических исследований в епидемическом сезоне 2008

 12. (2010) Порівняльна характеристика клнічного перебігу пандемічного грипу A/H1N1 у дітей м. Дніпропетровська з дітьми різних країн світу

 13. (2013) Кір

 14. (2013) Кір

 15. (2014) Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.10 - "педіатрія" у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02

 16. (2014) Лайм-бореліоз: питання діагностики і терапії

 17. (2015) Використання грід-сервісів віртуальної організації Medgrid для зберігання медичних зображень

 18. (2016) Структурно-системний моніторинг інформованості різних верств населення щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу

ID: 0026501 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0026501

Якуніна Оксана Михайлівна

(кандидат наук)

Праці:

 1. [К] (2000) Особливості поствакцинального імунітету проти дифтерії і кору у дітей та шляхи його корекції за допомогою неспецифічної імунної стимуляції

Наукова періодика:

 1. (2009) Мікробіологічний пейзаж бактеріальної суперінфекції при інфекційному мононуклеозі

 2. (2009) Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей

 3. (2013) Кір (лекція)

 4. (2013) Кір (лекція, продовження)

 5. (2014) Зворотний зв’язок як інструмент удосконалення якості освіти іноземних студентів у медичних вищих навчальних закладах України

 6. (2016) Структурно-системний моніторинг інформованості різних верств населення щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу

Реферативна інформація:

 1. (2000) Особливості поствакцинального імунітету проти дифтерії і кору у дітей та шляхи його корекції за допомогою неспецифічної імунної стимуляції

 2. (2007) Особливості перебігу ВІЛ-інфекції на першому році життя у дітей, що народились від жінок з ВІЛ-інфекцією, з урахуванням проведення АРВ-профілактики

 3. (2007) Особливості перебігу ВІЛ-інфекції у дітей, які народились від жінок з ВІЛ-інфекцією, на першому році життя з урахуванням проведення АРВ-профілактики

 4. (2008) Клініко-лабораторні прогностичні фактори розвитку та перебігу перинатально набутої ВІЛ-інфекції у дітей на першому році життя

 5. (2008) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 6. (2009) Ефективність хіміопрофілактики вертикальної і трансмісії ВІЛ

 7. (2009) Імунологічні фактори прогнозу розвитку та несприятливого перебігу ВІЛ інфекції у дітей перших 18 місяців життя з перинатальним шляхом інфікування

 8. (2009) Мікробіологічний пейзаж бактеріальної суперінфекції при інфекційному мононуклеозі

 9. (2009) Морфологія лейкоцитів за даними світлової мікроскопії у хворих на інфекційний мононуклеоз

 10. (2009) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 11. (2009) Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей

 12. (2010) Порівняльна характеристика клнічного перебігу пандемічного грипу A/H1N1 у дітей м. Дніпропетровська з дітьми різних країн світу

 13. (2013) Кір

 14. (2013) Кір

 15. (2016) Структурно-системний моніторинг інформованості різних верств населення щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу

ID: 0772891 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0772891

Будаєва Ірина Василівна

(кандидат наук)

Праці:

 1. [К] (1995) Клініко- патогенетичне та прогностичне значення імунних та біохімічних зрушень при гострому та хронічному вірусному гепатиті В у дітей

 2. (2004) Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей

Наукова періодика:

 1. (2009) Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей

 2. (2013) Кір (лекція)

 3. (2013) Кір (лекція, продовження)

 4. (2014) Зворотний зв’язок як інструмент удосконалення якості освіти іноземних студентів у медичних вищих навчальних закладах України

 5. (2014) Особливості сучасного перебігу вітряної віспи

 6. (2015) Значення генетичних факторів новонароджених при перинатальній трансмісії ВІЛ-інфекції

 7. (2015) Особливості професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі

 8. (2015) Сучасні аспекти перебігу та терапії вітряної віспи

 9. (2015) Сучасні особливості діагностики "мінорних" форм міокардиту при Лайм-Бореліозі

 10. (2015) Фактори прогнозування ризику трансмісії перинатальної ВІЛ-інфекції

 11. (2016) Сучасні епідеміологічні особливості Лайм)бореліозу та критерії діагностики "мінорних" форм міокардиту

 12. (2017) Клініко-епідеміологічна характеристика сучасної вітряної віспи

 13. (2017) Найбільш поширені клінічні форми ентеровірусної інфекції у дніпропетровському регіоні

 14. (2017) Найпоширеніші клінічні форми ентеровірусної інфекції у Дніпропетровському регіоні

Реферативна інформація:

 1. (2004) Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей

 2. (2007) Ефективність заходів профілактики перинатального інфікування вірусом імунодефіциту людини дітей в Дніпропетровській області

 3. (2008) Клініко-лабораторні прогностичні фактори розвитку та перебігу перинатально набутої ВІЛ-інфекції у дітей на першому році життя

 4. (2008) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 5. (2009) Імунологічні фактори прогнозу розвитку та несприятливого перебігу ВІЛ інфекції у дітей перших 18 місяців життя з перинатальним шляхом інфікування

 6. (2009) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 7. (2009) Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей

 8. (2010) Порівняльна характеристика клнічного перебігу пандемічного грипу A/H1N1 у дітей м. Дніпропетровська з дітьми різних країн світу

 9. (2013) Кір

 10. (2013) Кір

 11. (2015) Особливості професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі

 12. (2016) Особливості вмісту вітаміну D при хронічному вірусному гепатиті C

 13. (2016) Сучасні епідеміологічні особливості Лайм-бореліозу та критерії діагностики "мінорних" форм міокардиту

ID: 1257884 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1257884

Волікова Ольга Олександрівна

Праці:

 1. (2009) Сучасна інтерпретація специфічних методів дослідження інфекційних хвороб

Наукова періодика:

 1. (2011) Випадок регресу В-клітинної лімфоми фронтальної пазухи на тлі високоактивної антиретровірусної терапії у пацієнта з ВІЛ-інфекцією

 2. (2011) Роль генетичних факторів у прогнозуванні перебігу ВІЛ-інфекції та розвитку ВІЛ-асоційованих захворювань

 3. (2011) Роль головного комплексу гістосумістності у патогенезі інфекційних хвороб

 4. (2013) Характеристика епідемічного процесу ВІЛ-інфекції та поширеності Епштейна-Барр вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих у Дніпропетровській області

 5. (2014) Використання β2-мікроглобуліну та неоптерину для прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції

 6. (2015) Визначення імунологічних показників та показників вірусного навантаження у хворих на ВІЛ інфекцію з супутнім інфікуванням вірусом Епштейна-барр

 7. (2015) Роль ІІ класу гістосумісності в розвитку супутніх захворювань у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

 8. (2015) Ураження печінки у віл-інфікованих: поширеність ко-інфекції ВІЛ/ гепатит у структурі летальності серед хворих на віл-інфекцію

 9. (2016) Епштейнa-барр вірусна інфекція ЦНС у пацієнтів з ВІЛ

 10. (2017) HLA DRB1 поліморфізм та ризик виникнення ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз

 11. (2017) Аналіз змін сироваткового бета-2-мікроглобуліну та показників гематологічного профілю у пацієнтів із ВІЛ-асоційованими неврологічними захворюваннями

 12. (2017) Методологія проведення занять лікарів-інтернів за тематикою "Віл-інфекція" на основі інтерактивних методів навчання

 13. (2017) Проблемні питання проведення антиретровірусної терапії у хворих із ВІЛ-інфекцією

 14. (2017) Рівень сироваткового бета-2-мікроглобуліну та його зв’язок з імунологічними та гематологічними показниками при прогресуванні ВІЛ-інфекції

 15. (2017) Характеристика церебрального токсоплазмозу в пацієнтів з ВІЛ: ретроспективний аналіз 135 випадків у Дніпропетровському регіоні

 16. (2018) Генетичні варіації алелей HLA DRB1 при церебральному токсоплазмозі у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією

 17. (2018) Предиктори розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань

Реферативна інформація:

 1. (2009) Сучасна інтерпретація специфічних методів дослідження інфекційних хвороб

 2. (2010) Особливості перебігу грипу А (H1N1) Каліфорнія, ускладненого пневмонією в умовах пандемічного спалаху

 3. (2010) Розбір клінічних випадків грипу А (H1N1) Каліфорнія, ускладнених негоспітальною двобічною геморагічною пневмонією у місті Дніпропетровськ

 4. (2017) HLA DRB1 поліморфізм та ризик виникнення ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз

ID: 1463268 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1463268

Ревенко Георгій Олександрович

Наукова періодика:

 1. (2014) Вплив антиретровірусной терапії на ефективність лікування хронічного вірусного гепатиту В на тлі ВІЛ-інфекції

 2. (2014) Особливості сучасного перебігу вітряної віспи

 3. (2015) Епідемічна ситуація зі сказу та стан антирабічної допомоги у Дніпропетровській області

 4. (2015) Значення генетичних факторів новонароджених при перинатальній трансмісії ВІЛ-інфекції

 5. (2015) Особливості професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі

 6. (2015) Сучасні аспекти перебігу та терапії вітряної віспи

 7. (2015) Сучасні особливості діагностики "мінорних" форм міокардиту при Лайм-Бореліозі

 8. (2015) Ураження печінки у віл-інфікованих: поширеність ко-інфекції ВІЛ/ гепатит у структурі летальності серед хворих на віл-інфекцію

 9. (2015) Фактори прогнозування ризику трансмісії перинатальної ВІЛ-інфекції

 10. (2015) Эпидемиологическая и клиническая характеристика лептоспироза в Днепропетровском регионе

 11. (2016) Вакцинопрофілактика: досягнення, проблеми і перспективи розвитк

 12. (2016) Напруженість популяційного імунітету до дифтерії та правця у дніпропетровській області

 13. (2016) Поширеність коінфекції ВІЛ/гепатит у Дніпропетровську

 14. (2016) Сучасні епідеміологічні особливості Лайм)бореліозу та критерії діагностики "мінорних" форм міокардиту

 15. (2017) Клініко-епідеміологічна характеристика сучасної вітряної віспи

 16. (2017) Клініко-патогенетичне значення правцевого токсину. Клінічний випадок

 17. (2017) Клінічний випадок правця в споживача ін’єкційних наркотичних речовин

 18. (2017) Клінічний випадок правця у споживача ін’єкційних наркотичних речовин

 19. (2017) Найбільш поширені клінічні форми ентеровірусної інфекції у дніпропетровському регіоні

 20. (2017) Найпоширеніші клінічні форми ентеровірусної інфекції у Дніпропетровському регіоні

 21. (2017) Порушення функції В-лімфоцитів при ВІЛ-інфекції

 22. (2017) Рівень обізнаності про етично-правову проблему віл-інфекції та ступінь стигматизації серед студентів-медиків

Реферативна інформація:

 1. (2015) Особливості професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі

 2. (2016) Вакцинопрофілактика: досягнення, проблеми і перспективи розвитку

 3. (2016) Рівень імунологічного захисту проти дифтерії населення Дніпропетровської області

 4. (2016) Сучасні епідеміологічні особливості Лайм-бореліозу та критерії діагностики "мінорних" форм міокардиту

 5. (2017) Клініко-епідеміологічна характеристика сучасної вітряної віспи

 6. (2017) Клініко-патогенетичне значення правцевого токсину. Клінічний випадок

 7. (2017) Порушення функції В-лімфоцитів при ВІЛ-інфекції

ID: 0068510 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0068510

Чикаренко Зоя Олександрівна

(кандидат наук)

Праці:

 1. [К] (2015) Клініко-імунологічні та генетичні фактори розвитку та перебігу перинатальної ВІЛ-1 інфекції у дітей

Наукова періодика:

 1. (2009) Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей

 2. (2011) Роль генетичних факторів у прогнозуванні перебігу ВІЛ-інфекції та розвитку ВІЛ-асоційованих захворювань

 3. (2013) Вплив поліморфізму гену корецептора CCR5 на ризик несприятливого перебігу перинатальної ВІЛ-1-інфекції у дітей

 4. (2013) Кір (лекція)

 5. (2013) Кір (лекція, продовження)

 6. (2014) Зворотний зв’язок як інструмент удосконалення якості освіти іноземних студентів у медичних вищих навчальних закладах України

 7. (2015) Значення генетичних факторів новонароджених при перинатальній трансмісії ВІЛ-інфекції

 8. (2015) Фактори прогнозування ризику трансмісії перинатальної ВІЛ-інфекції

 9. (2017) Аналіз змін сироваткового бета-2-мікроглобуліну та показників гематологічного профілю у пацієнтів із ВІЛ-асоційованими неврологічними захворюваннями

 10. (2017) Вивчення якості життя хворих на хронічний вірусний гепатит С

 11. (2017) Методологія проведення занять лікарів-інтернів за тематикою "Віл-інфекція" на основі інтерактивних методів навчання

 12. (2017) Характеристика церебрального токсоплазмозу в пацієнтів з ВІЛ: ретроспективний аналіз 135 випадків у Дніпропетровському регіоні

Реферативна інформація:

 1. [К] (2015) Клініко-імунологічні та генетичні фактори розвитку та перебігу перинатальної ВІЛ-1 інфекції у дітей

 2. (2005) Клініко-епідеміологічна характеристика інфекцій varicella zoster virus та віруса Епштейна - Барр у ВІЛ-позитивних дітей

 3. (2007) Ефективність заходів профілактики перинатального інфікування вірусом імунодефіциту людини дітей в Дніпропетровській області

 4. (2007) Особливості перебігу ВІЛ-інфекції на першому році життя у дітей, що народились від жінок з ВІЛ-інфекцією, з урахуванням проведення АРВ-профілактики

 5. (2007) Особливості перебігу ВІЛ-інфекції у дітей, які народились від жінок з ВІЛ-інфекцією, на першому році життя з урахуванням проведення АРВ-профілактики

 6. (2008) Клініко-лабораторні прогностичні фактори розвитку та перебігу перинатально набутої ВІЛ-інфекції у дітей на першому році життя

 7. (2008) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 8. (2009) Ефективність хіміопрофілактики вертикальної і трансмісії ВІЛ

 9. (2009) Імунологічні фактори прогнозу розвитку та несприятливого перебігу ВІЛ інфекції у дітей перших 18 місяців життя з перинатальним шляхом інфікування

 10. (2009) Підходи до антибактеріальної терапії інвазивних форм менінгококової інфекції у дітей на догоспітальному та госпітальному етапах: проект змін до Національного протоколу діагностики та лікування

 11. (2009) Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей

 12. (2013) Вплив поліморфізму гена корецептора CCR5 на ризик несприятливого перебігу перинатальної ВІЛ-1-інфекції у дітей

 13. (2013) Кір

 14. (2013) Кір

Якщо у Вас виникли питання - просимо звертатися із побажаннями та зауваженнями до адміністратора сторінки (див. контакти)