Післядипломна освіта

PhD 

(програми)

Лікарям-слухачам

які бажають отримати путівки на курси тематичного удосконалення (ТУ), тренінги та/або спеціалізацію

БПР - безперервний професійний розвиток.

ТУ (тематичне удосконалення) та спеціалізація для лікарів на кафедрі інфекційних хвороб ДДМУ з 2022 р. на платній основі. 


Відповідно до Наказу МОЗ України від 25.07.2023 № 1347 "Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями" згідно якої усі лікарі, а саме, працівники сфери охорони здоров’я після здобуття вищої освіти та отримання сертифіката лікаря-спеціаліста, провізора-спеціаліста або диплома про закінчення закладу фахової передвищої освіти зобов’язані здійснювати БПР.

Дніпровський державний медичний університет (ДДМУ) є провайдером заходів БПР.  Реєстраційний номер у Реєстрі провайдерів - № 069.

Запрошуємо лікарів на цикли ТУ та тренінги до навчальних дисциплін за спеціальністю «222 Медицина» та за спеціальністю «228 Педіатрія» для лікарів, які закінчили інтернатуру за будь-якою з лікарських спеціальностей 

 По закінчені навчання на циклах ТУ видається документ державного зразка (Посвідчення до диплому), що засвідчує отримання 50 балів до Особистого портфоліо лікаря по БПР.

По закінчені навчання на тренінгах видається Сертифікат, що засвідчує отримання 25 балів до Особистого портфоліо лікаря по БПР.

Тривалість циклу ТУ – 2 тижні (72 навчальні години). Тривалість тренінгу – 4 дні (24 навчальні години).

Мешканцям інших міст надається гуртожиток. 

Відповідальна особа за БПР на кафедрі - к. мед. н., асистент Шевельова Олена Володимирівна

Теми та терміни проведення циклів ТУ та Тренінгів на КАФЕДРІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ДДМУ:


Теми та дати ТУ:

«Актуальні питання імунопрофілактики інфекційних захворювань» 

«Актуальні питання вірусних гепатитів»

«Актуальні питання TORCH інфекції» 

«Медицина мандрів. Тропічна медицина».


Теми та дати тренінгів:

«Сучасні алгоритми менеджменту хворих на хронічний гепатит» 

«Ведення хворих на COVID-19 на амбулаторному етапі».

Запрошуємо лікарів на навчання! 

Спеціалізація:

Цикли спеціалізації за фахом "Інфекційні хвороби" та "Дитячі інфекційні хвороби"


Термін навчання для лікарів, які закінчили ВМНЗ - 1  місяць.


Термін навчання для лікарів, які закінчили ВМНЗ - 3  місяці.